PAFI pályázatok

Feliratkozás PAFI pályázatok hírcsatorna csatornára
A Pályázatfigyelő adatállományába az előző öt napon bekerült pályázatok
Frissítve: 2 óra 41 perc

Közgyűjtemények Kollégiuma pályázata

v, 02/25/2018 - 20:41
Pályázati cél: Külföldi konferenciákon, szakmai tapasztalatcseréken való részvétel.

Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma pályázata

v, 02/25/2018 - 20:39
Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet, kulturális szempontból értékes művek elkészítésére, valamint kulturális szempontból értékes rendezvények megvalósítására.

Léleklabirintus - Fordított világok

v, 02/25/2018 - 20:37
A XXII. Pszinapszis Kulturális Stábja fotó- és képzőművészeti pályázatot hirdet FORDÍTOTT VILÁGOK címmel, melyre fotográfiákat várunk, tetszőleges technikával!

Huszárgyerek, huszárgyerek...

v, 02/25/2018 - 20:37
A "Huszárgyerek, huszárgyerek..." pályázatunknak fő célja, hogy a huszárság középpontba helyezésével népszerűsítsük a magyarság hadtörténelmét, lehetőséget teremtsünk az egyéni és közösségi alkotásra, s a pályázathoz kapcsolódó rendezvényekkel is erősítsük a különböző közösségek, területek, városok kapcsolatát. Pályázatunk tiszteleg a Magyar Honvédség születésének 170. évfordulója előtt is.

Ifjúsági pályázat 2018

v, 02/25/2018 - 20:36
Pályázatunk célja a fiatal tehetségek írásainak széles körben történő publikálása.

Útkeresés Háza fotópályázata

v, 02/25/2018 - 20:36
Az Útkeresés Háza fotópályázatot hirdet a következő két kategóriában: Énkép/Identitás és Útkeresés.

A Hagyományok Háza felhívása zenekaroknak

v, 02/25/2018 - 20:36
A Hagyományok Háza pályázatot hirdet a 2018. július 20. és 29. között megrendezendő kapolcsi Művészetek Völgye FolkUdvar házigazda zenekari feladatainak ellátására. A felhívásra olyan zenekarok jelentkezhetnek, amelyek legalább öt, de legfeljebb hat főből állnak énekessel együtt, megfelelő minőségű és mennyiségű hangszerrel rendelkeznek, és vállalják, hogy a FolkUdvarban kizárólag népzenét játszanak. A zenekar tagjai számára napidíjat, valamint útiköltség-térítést és ellátást biztosítanak.

Képzőművészet Kollégiuma pályázata

v, 02/25/2018 - 20:35
Pályázati cél: Hazai képzőművészek külföldi alkotótelepeken, alkotóműhelyekben és szimpóziumokon való részvételére, valamint külföldi képzőművészek magyar szakmai fórumokon való szereplésére, kurzus vezetésére a képzőművészet területén.

Színházművészet Kollégiuma pályázata

v, 02/25/2018 - 20:35
A Színházművészet Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet színházi tervek megvalósításának támogatására.

K&H a fenntartható agráriumért ösztöndíjpályázat

szo, 02/24/2018 - 21:47
A K&H Csoport (Kiíró - a továbbiakban: K&H) ösztöndíjpályázatot hirdet a magyarországi agrárképzést folytató egyetemek és főiskolák alap-, mester- és PhD képzésben résztvevő hallgatói számára. Az ösztöndíj célja, hogy anyagi támogatással segítse az agrárágazat egészségesen fenntartható, hosszú távú fejlődését szem előtt tartó hallgatók tanulmányát, kutatómunkáját. A pályázatban három kategóriában összesen maximum 8 pályázat nyer ösztöndíjat.

Swimathon 2018

szo, 02/24/2018 - 21:47
FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEKNEK ÉS KÖZÖSSÉGEKNEK!

Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2018. évi támogatása / FV-I-18

szo, 02/24/2018 - 21:46
A pályázat célja, A fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása annak érdekében, hogy a rendelkezésükre álló eszközökkel a fogyasztóvédelmet széles társadalmi alapokra helyezzék, kialakítsák és erősítsék a tudatos fogyasztói magatartást a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 45. §-ában foglalt feladatokkal összhangban.

Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása / FV-II-18

szo, 02/24/2018 - 21:45
A fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása annak érdekében, hogy az oktatásban a rendelkezésükre álló eszközökkel a fogyasztóvédelmet széles társadalmi alapokra helyezzék, kialakítsák, erősítsék és terjesszék az általános- és középiskolások körében a tudatos fogyasztói magatartást a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 45. §- ában foglalt feladataikkal összhangban.

Budapest Ösztöndíj Program

szo, 02/24/2018 - 21:45
Budapest Főváros Önkormányzata számára kiemelten fontos a versenyképes tudással rendelkező hallgatók képzésének és ezáltal a humán erőforrás fejlesztésének támogatása, ezért az előző évek sikerei után idén is meghirdeti a Budapest Ösztöndíj Program pályázatát a fővárosi székhelyen vagy telephelyen működő felsőoktatási intézmények nappali tagozatos, 2018 szeptemberétől vagy 2019 februárjától utolsó tanulmányi évüket megkezdő, osztatlan, alap- vagy mesterképzésben részt vevő hallgatói számára.

Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára / GINOP-6.1.5-17

szo, 02/24/2018 - 21:43
Magyarország Kormányának célja a munkavállalók foglalkoztathatóságának, munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása a vállalkozások versenyképességének növelése érdekében.

Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára / GINOP-6.1.6-17

szo, 02/24/2018 - 21:43
Magyarország Kormányának célja a munkavállalók foglalkoztathatóságának, munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása a vállalkozások versenyképességének növelése érdekében.

Az Egyesült Királyságban egyetemi tanulmányokat folytató magyar hallgatók hazai nyári gyakorlatának támogatása (2018-2.1.1-UK_GYAK)

szo, 02/24/2018 - 21:43
A felhívás célja, hogy a hazai vállalkozások, felsőoktatási intézmények és kutatóintézetek nyári gyakorlat lehetőségét biztosítsák az Egyesült Királyság egyetemein tanuló magyar állampolgárságú tehetséges diákoknak. A diákok itthoni környezetben is alkalmazhatják az egyetemen szerzett elméleti tudást, megismerhetik a vállalat, illetve a kutatócsoport működését és ötleteikkel hozzájárulhatnak azok sikeréhez, továbbá megismerkedhetnek a hazai munkaerőpiac által kínált lehetőségekkel.

Szeged Szépe 2018

szo, 02/24/2018 - 11:59
nemzetközi szépség és modellfelfedező verseny

IFJÚSÁGSEGÍTŐK MOBILITÁSA - EGYÉNI MOBILITÁS

cs, 02/22/2018 - 22:16
A minőségfejlesztés támogatása az ifjúsági munka területén, különösen az ifjúsági szervezetek és/vagy az egyéb érintett szereplők közötti szorosabb együttműködés révén.

BOLYAI JÁNOS KUTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ

cs, 02/22/2018 - 22:15
Az ösztöndíj célja: tudományos munka megírásának vagy azzal egyenértékű kutatási témában létrehozott alkotás elkészítésének, valamint az MTA doktora cím elnyerésére irányuló felkészülésnek elősegítése. A pályázat valamennyi tudományterületen, illetőleg tudományágban benyújtható.

Oldalak