Válogatás a Civil Közösségi Adattár könyvállományának nonprofit témájú szakirodalmából

Válogatás a Civil Közösségi Adattár könyvállományának
nonprofit témájú szakirodalmából

ADIRONDACK, Sandy: Mindennapi receptek civil szervezeteknek. Kézikönyv nonprofit vezetőknek. Bp. 1999. Információs és Oktató Központ Alapítvány - Soros NIOK Iroda

A könyv a Just about managing? című angol kötet magyar nyelvű, átdolgozott kiadása. A kiadvány kiemeli, hogy a civil szervezetek működtetéséhez nem csupán vezetési tudás és készség szükséges, hanem a részvételi demokrácia elvének ismerete és gyakorlati alkalmazása is. A könyv sok gyakorlati tudnivalót és az irányítással kapcsolatos ötletet, módszert ír le.

Alapfokú kézikönyv civil szervezetek számára. Szerk.: Török Marianna, Vincze Krisztina. Bp. 1998. Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány - Soros NIOK Iroda.

A kézikönyv célja az, hogy sok-sok gyakorlati tapasztalattal segítse a nonprofit szervezetek működését. A könyvben szereplő 13 tanulmány önálló egység, mely részletes, átfogó ismeretet ad egy-egy témakörről. Különösen jól hasznosítható a kiadvány végén található angol-magyar szójegyzék, mely a nonprofit szféra alapfogalmait tartalmazza.

Alapfokú kézikönyv civil szervezetek számára. Harmadik, bővített és javított kiadás. Bp. 2007. Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány.

E kötet a kilenc évvel ezelőtti kézikönyv átdolgozott, javított változata. A nonprofit szektor társadalmi, gazdasági és jogi körülményeinek gyors változása miatt új és újraírt fejezetekkel bővült a kiadvány. Helyt kaptak az Európai Unióval kapcsolatos ismeretek és a Közérdekű Önkéntes Tevékenységről szóló törvény is. A könyvet linkgyűjtemény, információforrás és a nonprofit szféra alapfogalmait ismertető angol-magyar szójegyzék egészíti ki.

ALINSKY, Saul D.: A civil szervezkedés ábécéje. (Rules for Radicals) Bp. 1999. Bagolyvár Könyvkiadó.

A demokrácia működése szempontjából döntő, hogy milyen erősek a civil szervezetek és milyen célokért küzdenek. A civil mozgalmak szervezésében széleskörű tapasztalatokra szert tett szerző könyve segítségére lehet a különböző indíttatású polgári mozgalmaknak, civil szervezkedéseknek.

Az állampolgári részvétel jogi elvei. A civil társadalmi szervezetek jogi kereteinek kialakítása. Bp. 1997. CIVICUS-NIOK.

A CIVICUS I. Világtalálkozóját 1995. januárjában, Mexikóvárosban tartották. Ezen a rendezvényen több mint 50 ország civil szervezeteinek képviselői vitatták meg a globális civil társadalom igényeit. A CIVICUS jogászokból és a civil társadalom aktivistáiból álló nemzetközi bizottságot szervezett olyan jogelvek kidolgozására, amelyek a világ összes civil szervezetének igényeit érintik. E kézikönyv célja, hogy hasznos, gyakorlati "térkép"-et adjon ezekről a kérdésekről és a legjobb gyakorlat bemutatásával, javaslatot tegyen a megoldásra.

ÁCSNÉ MOLNÁR Judit: A számviteli törvény szabályzatok társadalmi szervezeteknek, alapítványoknak. Bp. 1997. NOVIRING KFT. /Nonprofit Könyvek/

E kiadvány az alapítványok és a társadalmi szervezetek részére a számviteli törvény, a beszámoló - annak keretében a mérleg és az eredmény-kimutatás, illetve eredmény-levezetés - valamint a kötelezően előírt különféle szabályzatok bemutatása céljából készült. Hasznos ismeretanyaggal szolgál, mind az egyszeres, mind a kettős könyvvitelt vezető alapítványok, társadalmi szervezetek számára.

ÁCSNÉ MOLNÁR Judit: Non-profit törvény és a kedvezmények. Adózási szabályok. Társadalmi szervezetek. (Köz) Alapítványok. Közhasznú társaságok. Bp. 1998. NOVIRING KFT. /Nonprofit könyvek/

E kiadvány társadalmi szervezeteknek, köztestületeknek, alapítványoknak, közhasznú társaságoknak szól. E szervezetek maguk dönthetik el, hogy maradnak-e az eddigi státuszuk szerinti szervezetek, vagy élnek az új törvény adta besorolás lehetőségével közhasznú jogállásuk érdekében. A könyv elsősorban az adózással összefüggésben ismerteti az adományokat fogadó szervezetek és támogatóik jogosultságait, kedvezményeit.

A bakancstól a baseball sapkáig. Ifjúsági Közösségkutatás Debrecenben. Debrecen, 2005. Szóla Rádió Alapítvány.
A Szóla Rádió Alapítvány az Opera Kulturális Egyesülettel és a Szertelen Egyesülettel karöltve 2004/2005 folyamán Debrecen történetének eddigi legátfogóbb ifjúsági szubkultúra kutatását folytatta le. A kiadvány e kutatás legfontosabb tapasztalatait osztja meg olvasóival. Ajánlható e könyv azoknak, akik szakemberként ifjúsági területen dolgoznak, vagy maguk is valamilyen közösség tagjai.

BALÁZS Zsoltné: Társadalmi szervezetek, alapítványok naplófőkönyv-vezetése. Bp. 1996. NOVORG Kiadó.
E kiadvány gyakorlati oldalról közelíti meg a nonprofit szervezetek - az alakulástól a működésig - gazdálkodásának, az adózással összefüggésben jelentkező feladatainak, számviteli, könyvviteli munkálatainak bemutatását, összefoglalja mindazokat a vonatkozó jogszabályi előírásokat, amelyek ismerete nélkülözhetetlen a törvényes működéshez, a gazdasági, "gazdaságos-sági" döntések meghozatalához.

BEKE Pál: Közjogi kiskáté. Bp. 1998. Közösségszolgálat Alapítvány.

Az eljövendő idők Magyarországának a társadalmi folyamatokat értő, abban véleményt nyilvánító állásfoglalásra, sőt: cselekvésre is képes polgárokra van szüksége, amihez nélkülözhetetlen a társadalom jelenségeinek megértése és értelmezése. Ehhez nyújt segítséget a gyermek és ifjúkorúak számára e könyv, mely kiemelten kezeli a gyermek önkormányzatokkal kapcsolatos tudnivalókat. A kiadvány az ismeretlen szavak és kifejezések magyarázatát is adja.

BEKE Pál: Ifjúsági fejlesztőmunka a településeken. Különlenyomat a szerző "Méltóságkereső" címen megjelenés előtt álló közösségfejlesztési szakmatörténetéből. 1999. Az Ifjúságért Önkormányzati Szövetség.

E különlenyomat azt a fejezetet adja közre, amely a települési gyermek-és ifjúsági önkormányzatok működési zavarainak elemzését követő szakmai gondolkodás eredményeképp a településeken szükséges ifjúsági fejlesztőmunkát foglalja össze, ill. a Javaslat egyesületi működtetésű ifjúsági művelődési házak államilag segített létrehozására című dokumentumot.

BEKE Pál: Önkormányzó társadalom -röpirat- Bp. 1994. Közösségfejlesztők Egyesülete. /Parola füzetek/

„Ez a röpirat azt szorgalmazza: fogjunk össze egymást erősítve! Mert rajtunk múlik a jobb jövő, mert a magunk dolgaiban mi magunk lehetünk illetékesek.” az önkormányzatok építsenek az öntevékeny helyi társadalomra és adjanak szervezeteiknek jogot, teret. A választottak (és alkalmazottaik) higgyenek választóiknak, és bízzanak meg bennük annyira, mint ahogy amazok is bizakodtak bennük a választás alkalmából. Ez a kölcsönös megbecsülés, a kölcsönös bizalom lehet csak az önkormányzó társadalom elvi alapja ...”

BIRKENBIHL, Vera F.: Kommunikációs gyakorlatok. Az emberek közti kapcsolatok sikerességéhez, fejlesztéséhez. Bp. 1998. Trivium Kiadó.
E könyv mindazokhoz szól, akiknek emberekkel van dolga, legyen szó akár a munkahelyről, akár a magánéletről. A kommunikáció szabályait mindenkinek ismernie kell, aki sikert akar elérni az életben. A „Kommunikációs gyakorlatok”-kal mindenki megtanulja, hogy miként viselkedjen legjobban embertársaival, miként tudja legjobban megérteni és megértetni magát. A könyv végén lévő függelékben kislexikon és irodalomjegyzék is található.

BÍRÓ Endre: Nonprofit Szektor Analízis. Civil szervezetek jogi környezete Magyarországon. Bp. 2002. EMLA Egyesület.

A két kötet a 2001. 2002. években folytatott Nonprofit Szektor. Analízis (NOSZA) kutatási és elemző program összegző dokumentuma. A NOSZA célja a magyarországi nonprofit szektor helyzetének átfogó elemzése, a nonprofit szektor szempontjából stratégiai jelentőségű pozitív megoldások és előrelépési alternatívák kidolgozása. A kiadvány végén irodalomjegyzék található.

BLANCHARD, Kenneth - LORBER, Robest: Egyperces menedzsment a gyakorlatban. Bp. 1998. Bagolyvár Könyvkiadó.

A könyv a sikeres "egyperces menedzser" sorozat második kötete. A sorozat célja, hogy segítse az olvasót a döntéshozatal, a vezetői időgazdálkodás, a vezetőkészség, az aktív figyelés, a csapatépítés, a csoportirányítás stb. kérdéseiben.

BÓDI György: Hogyan szerezzük meg az állampolgárok adójának 1%-át? Adókedvezmény, átengedett bevétel, vagy állampolgári szavazat? Bp. 2002. KJK - KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft.
/Nonprofit segédkönyvek 2./

A kiadvány figyelemmel kíséri az 1996. évi CXXVI törvény változásait, a civil szervezeteknek a jogszabályról alkotott leggyakoribb nézeteit. Elemzi az elmúlt öt év tapasztalatait, az 1%-ról rendelkezők motivációit. Ismerteti az 1%-os felajánlások megszerzésére jellemző eljárásokat, az alkalmazott módszereket, a kampányok marketingeszközeit, a civil szervezetek lehetőségeit. A könyvet nyomtatvány -és levélminták egészítik ki, valamint tájékoztat az 1996. évi CXXVI törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról. Végül a felhasznált irodalom olvasható.

BUCKLIN, Smith & ASSOCIATES: Átfogó nonprofit menedzsment. Bp. 1997. CO-NEX Könyvkiadó Kft. /Nonprofit kutatások 5./

E könyv megjelentetésének célja az volt, hogy az egyre bővülő, növekvő magyar nonprofit szektorelméleti és gyakorlati kapaszkodókat kapjon a különböző szervezetek működtetéséhez és irányításához. E szervezetek sikeres tevékenységének ma már elengedhetetlen feltétele a menedzsment elsajátítása. Ehhez nyújt segítséget e könyv amerikai eredetiből történő lefordítása és kiadása.

BUCKO, Michail - GERSTLEY, Lori: Marketing. Készült az Egyesült Államokban, 1997-ben. Fordította: Suhajda Éva Virág. (Életképes nonprofit szervezetek kialakítása)

E könyv célja, hogy segítsen egy olyan keretet meghatározni, melyben a nonprofit menedzserek marketing feladatot tudnak feltárni és a szervezet fejlődése érdekében, stratégiákat meghatározni.

BUTWIN, Robert: MLM hálózatszervezés profi módon. Bp. 1996. Bagolyvár Könyvkiadó.

„A hálózatszervezés - tanulás és tanítás. Mint tanító tudom: akkor végeztem jól a dolgomat, ha valaki, akivel együtt dolgoztam, maga is hatékony tanítóvá válik. Ezt tette Robert Butwin is - e könyv ennek bizonyítéka. Nagyszerű írás.” E sorok olvashatók a könyv borítóján Don Failla, az MLM Siker ABC szerzője tollából. A hálózatszervezéshez rendkívüli kapcsolatteremtő képesség és némi józanész kell. A jól megalapozott hálózatszervezéshez ütőképes hálózatszervezőre van szükség. Az ütőképes hálózatszervező tudja, mi zajlik körülötte, tudja, hová tart és hogyan juthat oda. A hálózatszervezés ezerarcú szakma. A könyv elsősorban az üzleti szférában dolgozók számára készült, de a közösségfejlesztéssel foglalkozó szakemberek is nagy haszonnal forgathatják.

Civilek a Körösök-völgyében. Civil Tájékoztató Nap a személyi jövedelemadó felajánlások ösztönzésére. Békés, 2005. Körösök Völgye Natúrpark Egyesület

A kiadvány a 2005. május 6-án, Békésen megrendezett Civil Tájékoztató Napon elhangzott előadásokat tartalmazza.
- Civil adózási tudnivalók
- Civil szervezetek bejegyzése
- Civil marketing
- Nemzeti Civil Alapprogram
A Civil tájékoztató Napot a NCA támogatásával a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületével közösen, a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület valósította meg.

Civilizáció plusz 2007. Az Észak alföldi régió civil szervezeteinek adatbankja. Debrecen, 2007. Hajdúsági Hallgatókért Egyesület Hajdú-Bihar Megyei Civil Szolgáltató Központ.

E kiadvány fontos segédeszköz a kapcsolatkeresésben, kapcsolatépítésben. Bemutatja az Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodát, a Megyei Civil Szolgáltató Központokat és az Észak-alföldi régió civil szervezeteit.
A kötetben való tájékozódást névmutató segíti.

A civil összefogás dilemmái. A Soros Alapítvány konferenciája 2005. december 8. Szerk.: Szőke Katalin és Nizák Péter. Bp. 2005. Soros Alapítvány.

Az alábbi előadások hangzottak el a konferencián:
- Szabó Máté: Globális, európai és magyar civil társadalom/Tézisek/
- Bullain Nilda: Európai civil együttműködési modellek
- Kákai László: Szükséges –e civil összefogás Magyarországon?
- Bényei Andrásné :Összefogás szakmai területeken – A civil Foglalkoztatási Műhely
- Kovács Bence: Összefogás egy adott ügy mentén. – A „Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv nyílvánosságáért”/CNNY/ munkacsoport.
- Schiffer András: Összefogás egy adott ügy mentén. – A Zengő, az elnökválasztási ügy. „Tömegbázis” építése a nyilvánosság segítségével.
- Márkus Eszter: Civilek az érdekképviseleti rendszerben – A Gazdasági Szociális Tanács.
A kiadvány beszámol a szekciók munkájáról is.

Civil Paletta Győrben 2006. Győr, 2006. Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala.

A kiadvány a győri civil szervezetek regisztrálására, bemutatására vállalkozott. Bemutatja a Civil Szolgáltató Központot és tájékoztat az 1%-os felajánlásokkal kapcsolatos fontos tudnivalókról is.

Civil Regiszter 2005. Tatabánya és kistérsége. Felelős szerkesztő: Kovács Piroska. Tatabánya, 2005. United Way-Vértes.

A regiszter alfabetikusan közli a nyilvánosság előtti bemutatkozás lehetőségével élő adatközlő szervezet nevét, elérhetőségét, tevékenységét és módot ad a bemutatkozásra. Az eligazodást segíti a betűrendes névmutató és a tevékenység szerinti csoportosítás. Adatbázist közöl még a KSH adatainak felhasználásával is. A civil szervezetek adatait közlő fejezetet megelőzi a Tatabányai Civil Fórum és a Tatabányai Közművelődési Tanács bemutatkozása.

CZIKE Klára: Tanulmány a szolnoki kistérség civil szervezeteinek önkéntességgel kapcsolatos erőforrásairól. Szolnok, 2006. „Impulzus” Pályakezdők Munkaszocializációjával Foglalkozó Szakemberek Egyesülete.

A kutatást a NCA támogatásával az Impulzus Egyesület végezte. Célja a Szolnoki kistérségben működő civil szervezetek humán erőforrásainak felmérése volt, különös tekintettel, az önkéntességgel kapcsolatos tényezőkre.

CZIKE Klára – BARTAL Anna Mária: Önkéntesek és nonprofit szervezetek – az önkéntes tevékenységet végzők motivációi és szervezeti típusok az önkéntesek foglalkoztatásában. Bp. 2005. Civitalis Egyesület /Acta Civitalis 4./

A kiadvány az önkénteseket foglalkoztató szociális célú nonprofit szervezetek és önkénteseik körében 2004-ben végzett kutatás eredményeit összegzi. Bemutatja az önkéntes tevékenységet végzők motivációit, az önkénteseket foglalkoztató nonprofit szervezetek jellemzőit, a gyakorlati tevékenységnek azt a hasznát, hogy az önkéntes egy valóságos társadalmi közegben mozog és szerzi meg a környezet legkülönbözőbb információit. A hazai önkéntes tevékenységgel kapcsolatban foglalkoztatáspolitikai szempontból is fontos megállapításokat tesz. A könyvet irodalomjegyzék és a mellékletben közölt interjúkérdések és kérdőívek egészítik ki.

CSÁKVÁRI Ágota: Alapítványok és nonprofit szervezetek pénzkezelése. Adományok elszámolása és nyilvántartása. Bp. 1996. NOVORG-BSZF Kiadó.

E kiadvány az alapítványok, nonprofit szervezetek pénzügyi tevékenységének gyakorlati kialakításában kíván segítséget nyújtani. Választ ad a következő kérdésekre:
- Hogyan kell a napi készpénz és bankforgalmat bonyolítani?
- Milyen kötelező előírásoknak kell megfelelni a pénzforgalom bonyolításánál?
- Hogyan lehet a pályázati pénzeket nyilvántartani, és tisztességesen elszámolni?
- Hogyan kell a pénzadományokat nyilvántartani és elszámolni?
E kiadvány segítséget nyújt a pénzforgalmi szemlélettel könyvelő alapítványok és nonprofit szervezetek, valamint a kettős könyvelést alkalmazó szervezetek részére.

Civil a pályán. Együttműködés az önkormányzatok és a civil szervezetek között. Szerk.: Lévai Katalin. Bp. 1998. Helyi Társadalom Kutató Csoport.

A kötetben szereplő tanulmányok gyakorlati példák segítségével mutatják be a helyi önkormányzatok és a civil szerveződések között kialakuló új típusú kapcsolatokat a szociális ellátás terén. A debreceni és egri minták más település szociális szakemberei számára is példa értékűek lehetnek.

Civil szervezetek a keleti határ mentén: Nyolc megye regionális Civil Adatbankja. Békéscsaba, 2003. Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete.

A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete (Békéscsaba) és a CREST Nonprofit Szervezetek Forrásközpontja (Szatmárnémeti) "Közösségek fejlesztése határok nélkül" címmel közös projektet indított a keleti határ mentén.
Ennek célja:
- a szervezetek közötti információ-áramlás gyorsítása,
- a határ menti kapcsolatok erősítése,
- a civil szektor erősítése.
E kiadvány nyolc megye civil szervezeteinek adatait tartalmazza:
- Magyarországról: Békés megye
Csongrád megye
Hajdú-Bihar megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
- Romániából: Arad megye
Bihar megye
Szatmár megye
Temes megye
Az adatbázis nem teljes körű, e kötetben több mint 1200 szervezet található. A címlista az alábbi Internet címeken érhető el:
http://www.bekes-mmk.hu/civilek/
http://www.csabanet.hu/regcivil
http://www.csabanet.hu/pharecbc-civil/

A civil szféra szerepe a közösségfejlesztésben II. Civil Fórum 2000. Szerk.: Buda Edit. Kolozsvár, 2001. Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Alapítvány.

E kiadvány az Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Alapítvány 2000. május 5-6-án szervezett konferenciájának anyagát tartalmazza. A plenáris előadások és az azokat követő hét szekció munkálatai bemutatásával e kiadvány lehetővé teszi, hogy a civil szféra gondjaival küszködő közösségszervezők tájékozódjanak az őket érintő időszerű kérdésekről.

Compass Program. Kísérleti program a társadalmi párbeszéd megújítására Észak-Magyarországon. Kutatási zárójelentés. Budapest – Miskolc, 2009. Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége. (Konzorciumi partner: RECIK Alapítvány)

Az l992-ben alakult Nonprofit Szövetség célja, hogy a humán szolgáltatások területén működő civil szervezetek számára érdekképviseletet, szervezett, komplex, koordinált érdekmegjelenítést nyújtson országos szinteken. A Compass (Iránytű) program erre nyújt alkalmat. A társadalmi párbeszéd új fórumát az ország leghátrányosabb helyzetében lévő észak-magyarországi régiójában tervezi kialakítani annak érdekében, hogy kedvező folyamatok indulhassanak el a térség foglalkoztatási krízishelyzetében.
E kiadvány egy hosszabb távú program első része, amely nem csak a kutatás eredményeit mutatja be, hanem a résztvevőkkel folytatott különböző típusú interjúk tapasztalatait felhasználva, ajánlásokat is megfogalmaz.

CSEGÉNY Péter – KÁKAI László: Köztes helyzet!? A civil szervezetek és az önkormányzatok kapcsolatában az ezredforduló Magyarországán. Bp. 2001. Miniszterelnöki Hivatal Civil Kapcsolatok Főosztálya.

E kötet kísérletet tesz arra, hogy bizonyos folyamatokat a kormányzatok döntéshozatali folyamatában a felszínre hozzon:
- az önkormányzatok megjelenése a civil szervezetekben
- az önkormányzatok és a civil szervezetek közötti pénzügyi kapcsolat
- a civilreferensi szerepkör megjelenése és problémái a helyi önkormányzatokban
- Civil Házak intézménye
- vélemények a nonprofit szektor múltjáról, jövőjéről és problémáiról.
A kiadványt irodalomjegyzék zárja.

CSIZMÁR Gábor – BÍRÓ: Endre: Nonprofit jogi kézikönyv. Alapítványok, közalapítványok, társadalmi szervezetek, egyesületek. Bp. 1998. Közgazdasági és Jogi Kiadó.

A kötet mindazokat a jogszabályokat tartalmazza, amelyek az alapítványok és társadalmi szervezetek megalakulásához, bírósági nyilvántartásba vételéhez, mindennapi működéséhez, gazdálkodásához és a számukra biztosított kedvezmények igénybevételéhez szükségesek. A civil szektor számára legfontosabb kérdéseket tartalmazó könyv kapcsos szerkezete lehetővé teszi, hogy mindig a hatályos joganyag álljon rendelkezésre. E joganyag a negyedévenkénti pótlapok beillesztésével mindig aktuális marad.

CSIZMÁR Gábor – NEMODA István: Hogyan szerezzünk pénzt? Adománygyűjtési tanácsok nonprofit szervezeteknek. Bp. 2001. KJK - KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft. /Nonprofit segédkönyvek 1./

E könyv a civil szervezetek (alapítványok, közalapítványok, egyesületek) működéséhez szükséges források előteremtéséhez kíván segítséget nyújtani. Célja, hogy bemutassa azokat az ismereteket, technikákat, tapasztalatokat, melyeket bárki felhasználhat, amelyeket célszerű kipróbálni, alkalmazni. A könyvet praktikus segédletek (formanyomtatványok, kérdőívek, pályázati adat -és értékelőlapok stb.) és kislexikon egészíti ki.

1% "Forintszavazatok" civil szervezetekre. Tanulmányok. Bp. 2000. Nonprofit Kutatócsoport. /Nonprofit kutatások 9./

Az állampolgárok 1997 óta ajánlhatják fel személyi jövedelemadójuk 1%-át az általuk kiválasztott nonprofit szervezetnek. Az e témakörben folyó kutatás eredményeit foglalják össze a könyvben szereplő tanulmányok.

Egymás jobb megértése felé. Tanulmányok az állam, az önkormányzatok és a nonprofit szervezetek viszonyáról Magyarországon. Bp. 1997. A Civil Társadalom Fejlődéséért Alapítvány.

E tanulmánykötet célja: hozzájárulni ahhoz, hogy az állami, az önkormányzati és a nonprofit szféra intézményei és képviselői jobban megértsék egymás jellegzetességeit, érdekeit és szándékait, hiszen ez a megértés lesz az alapfeltétele sikeres együttműködésüknek is. A kötet az alábbi tanulmányokat tartalmazza:
Robert M. Jenkins: A nonprofit szféra és a politikai rendszer kapcsolata Magyarországon.
Bullain Nilda - Simon Ildikó: Nonprofit szervezetek állami finanszírozási ismérvei és gyakorlata Magyarországon.
Széman Zsuzsa: Az önkormányzatok és a civil szféra kapcsolata. Háttértanulmány az esettanulmányokhoz.
Lévai Katalin: Az önkormányzatok és a nonprofit szektor közötti együttműködésről.
Lars A. Olesen: Együttműködés és a társadalmi jólét - helyi megoldások a jóléti rendszerek fejlesztésére és megújítására. Esettanulmány a magyarországi Regionális Forrásközpontokról.

Egyesületi művelődési otthonok Franciaországban. Szerk.: Solymosi Judit. Bp. 1993. Közösségfejlesztők Egyesülete /Parola füzetek/.

A Magyar Művelődési Intézet és a Közösségfejlesztők Egyesülete 1993-ban ötfős delegációt fogadott a délfranciaországi Languedoc-Roussillon régióból. A francia szakemberek arról tartottak előadásokat, hogy hogyan működnek Franciaországban a művelődési és ifjúsági házak egyesületi formában. E kiadvány az előadások és átadott írásos dokumentumok alapján készült.

Együttműködési lehetőségek civil szervezetek és a helyi önkormányzatok között. Kézikönyv civil szervezetek és a helyi önkormányzatok számára. Hálózat a Demokráciáért program USAID UVVI) 1998. DemNet könyvek 3./

Ez a kézikönyv az önkormányzatok és a civil szervezetek számára azzal a szándékkal készült, hogy az önkormányzatok rátaláljanak az együttműködésben rejlő lehetőségekre. Bemutatja a két szektor együttműködéséhez szükséges feltételeket jogi, gazdasági és szervezeti oldalról. A kiadvány esettanulmányokat és konkrét szerződésmintákat is tartalmaz.

Első lépések /A civil összefogás útján/ Szerkesztette: dr. Renn Oszkár. Eger, 2004. Életfa Környezetvédő Szövetség.

Az egri civil szervezetek kilenc évvel ezelőtt felismerték, hogy közérdekű célkitűzéseik megvalósításának legbiztosabb garanciája, ha közös nyelvet találnak, megértik egymás szempontjait, megfogalmazzák közös érdekeiket és együttesen lépnek fel érvényesítésükért. Az összefogás kialakulása után nehéz, de fontos lépcsőfok következik, a gyakorlatias, kompromisszumokra épülő, kiegyensúlyozott és eredményes együttműködés a kormányzati és gazdasági szektorral.
Ezt a folyamatot mutatja be a kiadvány.

Az Európai Bizottság és a nem-kormányzati szervezetek: szorosabb partneri kapcsolat. Bizottsági vitaanyag 2000. Bp. 2000. Európa Ház /Európai Gondolat/

A brüsszeli Bizottság dokumentum-tervezete az Európai Unió és a civil szervezetek együttműködésével, kapcsolattartási rendszerével foglalkozik, és javaslatokat tesz annak továbbfejlesztésére. Elsőként Magyarországon került sor egy olyan országos jellegű tanácskozásra, melyen a hazai civil szervezetek véleményt nyilvánítottak és javaslatokat fogalmaztak meg a dokumentumtervezettel kapcsolatban. E kiadvány a vitaanyag nem hivatalos magyar nyelvű fordítása.

FAZEKAS Ildikó – NAGY Alfréd: Szponzorálás. Bp. 2000. Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.

A szerzők e kiadvánnyal a szponzorálás helyének és szerepének meghatározására, az alkalmazás lehetőségeinek és korlátainak bemutatására vállalkoztak. A könyv felöleli a szponzorálás elmélete, területei és folyamata témaköröket, végül a szponzorkereséshez ad tanácsokat. A könyvet szerződés -és megállapodás minta zárja.

Függetlenség és partnerség. Civil társadalom az Európai Unióban és tagországaiban. Készült a "Párbeszéd a jövő Európájáért - az Európai integráció és a civil szervezetek" című nemzetközi konferenciára. Budapest, 1999. június 13. Bp. 1999.

E tanulmány első része az Európai Unió, mint intézmény és a vele kapcsolatban álló civil szervezetek kapcsolatáról szól, a második rész néhány tagországban kialakult struktúráról, jogi és pénzügyi helyzetről tájékoztat.

GÁSPÁR Mátyás – TAKÁTS Mária: Építsünk teleházat! Kisfalvak kapcsolata a jövővel. Bp. 1997.KÖZIGPRINT-KÖZIGKONZULT.

A teleházak fontos szerepet játszanak a vidék fellendítésében. Ezek az új intézmények információt, szakértelmet, technikát, közösségi teret és szervezést nyújtanak a falu számára. A teleház kapcsolat a jövővel azok számára, akiknek a legnagyobb szükségük és a legkisebb lehetőségük van erre. A könyv külföldi és hazai példák bemutatásával ismerteti a teleházak funkcióit és szolgáltatásait, a működésükkel kapcsolatos tudnivalókat.

GERGELY Attila: Intézmények építése a helyi közösségekben. /Hazai teendők és nemzetközi tapasztalatok a települések társadalmi-kulturális fejlesztésében. /Bp. 1991. Közösségfejlesztők Egyesülete /Parola füzetek/

- A mai magyar kultúra néhány sajátossága és a hazai településszintű kulturális fejlesztés tétje.
- A települési "közösségszervezés" problematikája és gyakorlata.
- A települési közösségszervezés nemzetközi gyakorlata.
- A településszintű kulturális fejlesztés hazai teendőiről néhány művelődéspolitikai összefüggés.

GUC, Michal: "Egyedül nem megy". Együttműködési modell nonprofit szervezetek és a helyi önkormányzat között Lengyelországban. Bp. 1999. Civil Társadalom Fejlődéséért Alapítvány.

A könyv egy lengyel város, Gdynia önkormányzata és a helyi nonprofit szervezetek együttműködésének modelljét mutatja be. A lengyel CTF elindítója és facilitátora volt ennek a folyamatnak és az óta is aktív részese a helyi közösség igényeinek, problémáinak megoldásában az önkormányzattal való együttműködés keretében. Az esettanulmány - függetlenül attól, hogy egy lengyel városról szól - számos érdemi tanulsággal szolgál a magyar állami és nonprofit vezetők számára is.

Gyakorlati útmutató közösségi munkásoknak. Fejezetek a közösségi munka brit kézikönyvéből. Szerkesztette: Vercseg Ilona. Bp. 2005. Közösségfejlesztők Egyesülete /Parola füzetek/

A válogatás az angol Közösségi Munkások Egyesületének 1997-eskézikönyve felhasználásával készült. A Parola-füzet cikkei három szakmai területet érintenek:
-a közösségi munkás szerepe, szakértelme és felelőssége
-a helyi közösség megismerése
-a konfliktusok kezelése
A kötet megjelentetése tovább gazdagítja a közösségfejlesztés, a közösségi munka hazai gyakorlatát és az azt segítő szakirodalmat. Segítséget nyújt a gyarapodó hazai szakképzéshez is.

Gyémántcsiszolók. Az Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács támogatásával megvalósult programok 2000-2003. Debrecen, 2004. Hajdúsági Hallgatói Önkormányzatok Kulturális Egyesülete.

A fiatalokat – hasonlóan a csiszolatlan gyémántokhoz, értő kezek formálhatják, tökéletesíthetik /nevelhetik, képezhetik/. A gyémántcsiszolók lehetnek szülők – nagyszülők, tanárok,, népművelők, animátorok és maguk az ifjúsági szervezetek is. E feladat érdekében kezdte meg működését az Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács és Észak alföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda. E külsejében is igényes kiadvány 20 sikeresen pályázó civil szervezet követésre méltó programját mutatja be.

"Ha egy üzlet beindul..." Nonprofit szervezetek gazdasági tevékenysége. Szerk.: Simon Ildikó - Pontyos Tamás. Bp. 1999. Civil Társadalom Fejlődéséért Alapítvány.

E könyv alapítványok, egyesületek üzleti tevékenységéről, saját bevételi forráslehetőségéről tájékoztat. Azokat a lényeges elemeket veszi számba, amelyekkel egy nonprofit szervezetnek számolnia kell abban az esetben, ha elkötelezte magát valamilyen üzleti tevékenység beindítása mellett.

HARKAI Nóra: Közösség és közösségi munka. Budapest, 2006. Közösségfejlesztők Egyesülete. /Parola füzetek/

A szerző tízévi családgondozói, szociális munka után vett részt egy óvodai szociális programban. A program célkitűzése az volt, hogy a hátrányos helyzetű családok gyermekeinek támogatását preventív módon, közösségi módszerek alkalmazásával valósítsa meg. Azóta foglalkoztatja a kérdés, hogy milyen esélyei vannak a közösségi aktivitásnak, van-e igény a közösségi kapcsolatokra a lokalitásban, milyen típusú közösségeket hoz létre a ma embere? Ezért választotta kutatása témájául a helyi szerveződésű közösségek vizsgálatát.
E tanulmányt kibővítve, továbbgondolva – a szerzőt idézve – „létrehozhatók a magyarországi közösségi munka azon elméleti keretei, melyek a gyakorlati beavatkozás módszertanával koherens egységet alkotnak.”
A kiadvány gazdag szakirodalom jegyzéket tartalmaz.

A határ nem választ el ..... Együttműködési konferencia civil szervezetek részvételével Békéscsaba, 2003. október 4-5. Békéscsaba, 2003. Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete.

E kiadvány azoknak a projekteknek a rövid bemutatását tartalmazza, amelyek "A határ nem választ el ......" című konferencián, Békéscsabán hangzottak el 2003. októberében. A kötetben olyan programok szerepelnek, amelyeket egyesületek, alapítványok közösen szerveztek Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, valamint Arad, Bihar, Szatmár és Temes megyékből.
Hajdú-Bihar megyét Mócsán Tiborné, az Észak-alföldi teleház régió alelnökének írása képviseli. Címe: A Hajdúbagosi Kulturális és Közösségfejlesztő Közhasznú Egyesület és Térségi Teleház bemutatása.
A kiadványban román nyelven is olvashatók a közzétett írások.

Háromszéki Civil Katalógus. Második bővített kiadás. Sepsiszentgyörgy, 2008. Civilek Háromszékért Szövetség (CIVEK)

A kiadvány elsőként a Civilek Háromszékért Szövetséget mutatja be, mely szervezet 2006-ban alakult. Katalógusuk közel kétszáz háromszéki civil szervezet adatait tartalmazza.
Az adatbázis mellett közli a kiadványban szereplő civil szervezetekről készült megyei statisztikákat, valamint a háromszéki szervezetek összetételének felsorolását.
E katalógus hasznos eszköze a szervezetek közötti kapcsolatteremtésnek, erősíti azok együttműködését.

Hogyan készült a vakond nadrágja? avagy A Partnerség praktikái. Civil segédletek. Vác - London, 1997. Göncöl Alapítvány - Living Earth Foundation.

A kiadvány civil szervezetek vezetői, oktatói, illetve a velük együttműködni szándékozók számára készült. A könyvet a partnerség fogalma és a csoportsegítés témaköre vezeti be. Ezt követik a
- civil lét (ra)
- együttműködés az iskolákkal
- együttműködés az állami intézményekkel
- együttműködés az üzleti világgal című fejezetek.

Hogyan tovább! Szervezetfejlesztés civileknek. Szerkesztette: Móra Veronika. Bp. 2005. Ökotárs Alapítvány.

A szervezetfejlesztés olyan folyamat, amely – jó esetben – az egyén, a kiscsoportok és a teljes rendszer szintjén egyaránt érvényesül magasabb színvonalú, a célnak és a résztvevők igényeinek megfelelőbb működésmódot eredményez. A szervezetfejlesztés lényege a változás előidézése és kezelése a szervezet valamennyi alrendszerében. A gyakorlati útmutatónak szánt könyv abban segíthet, hogy a gyakori és jellemző problémákat a vezetők és önkéntesek képesek legyenek felismerni, és azokat orvosolni. Természetesen kész megoldásokat nem tud adni, de megoldási lehetőségeket, eljárásokat és módszereket tud ajánlani.

Identitás-Filozófia-Stratégia. Gondolatok a civil társadalom szerveződései számára. Bp. 1993. Közösségfejlesztők Egyesülete. /Parola füzetek/.

Az EL TALLER nevű, tuniszi székhelyű nemzetközi szervezet és a magyar Közösségfejlesztők Egyesülete "A jövő kihívásai" címmel négynapos műhelyt szervezett a magyar nem-kormányzati szervezetek számára Budapesten, 1993. április 22-25. között. A magyar NGO-k eszmecserét folytattak több számukra fontos kérdésben:
- milyen szerepet játszanak a civil társadalomban,
- milyen legyen identitásuk és filozófiájuk,
- tevékenységük során milyen stratégiát kövessenek.
A szeminárium angol nyelvű zárójelentését az EL TALLER készítette el, e kiadvány a magyar nyelvű bővített összefoglalót tartalmazza.

A „jótékonyság” vállalati stratégiája. Vállalati adományozás Magyarországon. Tanulmányok. Szerkesztette: Kuti Éva. Bp.2005. Nonprofit Kutatócsoport Egyesület.

A kötetben szereplő tanulmányok áttekintik a vállalati adományozással kapcsolatos hazai és nemzetközi tapasztalatokat, kísérletet tesznek a közkeletű előítéletek elosztására, valamint a civil szervezetek szempontjából fontos gyakorlati következtetések levonására. A tartalomból:
- Harsányi Eszter – Révész Éva: A vállalati adományozás modelljei és gyakorlata.
- Kuti Éva: A magyarországi vállalatok társadalmi felelősségvállalása.
- Laki Mihály: Szociális érzékenység és közéleti szerep. Magyar nagyvállalkozók az ezredfordulón.
- Török Marianna: Vállalati adományozás a hazai gyakorlatban.

KAHULITS Andrea: Nonprofit szervezetek pénzügyeinek intézése. Bp. 2002. KJK - KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft. /Nonprofit segédkönyvek 3./

E kötet átfogóan ismerteti a nonprofit szervezetek pénzügyeinek bonyolításával kapcsolatos technikákat, pénzkezelési - vagyonkezelési módszereket, a gazdálkodásukkal kapcsolatos általános és speciális szabályokat. Részletesen bemutatja az egyes szervezetekre vonatkozó jogszabályi kötelezettségeket, az adókedvezményekkel és adómentességekkel kapcsolatos lehetőségeket, illetve korlátokat. A könyv segítséget nyújt a nonprofit szervezetek támogatói számára is. A kiadványt hasznos minták egészítik ki.

KARÁCSONY Imréné – PECZE Ibolya: A közhasznú szervezetek kalauza. Bp. 1998. NOVORG Kiadó.

A könyv ismerteti a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 1998. évtől hatályos rendelkezéseit és azok összefüggéseit a szervezetek működését befolyásoló adótörvényekkel, magyarázatokkal, számszerű példákkal kiegészítve.

Kézikönyv civileknek. Szerkesztette: Kucsera Tamás Gergely. Budapest, 2006. Nem Állami Felsőoktatási Intézmények Országos Régiója Egyesület.

Az igen hasznos kiadványt Bárdos Ferencnek – a Nemzeti Civil Alapprogram Tanácsának elnöke- beköszöntő szavai nyitják. Jó szívvel ajánlja e kézikönyvet mindazoknak a civil szervezeteknek, melyeknek munkájuk során problémamegoldó tanácsokra, gyakorlatias, irányt mutató segítségre van szükségük.
A bevezetőben a magyarországi civil szektor történetének rövid áttekintését olvashatjuk. Ezen belül a hazai civil társadalom megerősödésének szakaszait, jogi szabályozásainak fejezeteit, napjaink civil társadalmának működési kereteit.
A függelékekben többek között iratmintákat, fontos honlapokat találunk. A könyvet irodalom jegyzék zárja. A kiadványhoz CD melléklet is tartozik.

Kisközösségi rádiósok kézikönyve. A rádiózás elmélete és gyakorlata Bp. 2004. Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete.

E kiadvány célja az ORTT kisközösségi rádiós pályázatán részt vett vagy részt venni szándékozók segítése a kisközösségi rádiók létrehozásában és működtetésében. A rádiózás során felmerülő legkülönfélébb kérdésekkel foglalkozik, a kisközösségi rádiók történetétől a pályázatírás rejtelmei, a hírszerkesztés szakmai kérdésein át a helyes beszédtechnikáig.
Tanácsok, ötletek, szakmai írások, oktatási segédanyagok, címlisták gyűjteménye.

KOLLÁR István - ÉRI Olga Marianna- KINDRUSZ Emese: Észak – alföldi Regionális Ifjúsági Helyzetelemzés 2005. Fiatalok – önkormányzatok – civilek –források. Debrecen, 2005. Hajdú-Bihar Megyei Civil Szolgáltató Központ.

A pályakezdő szociológusszerzők nehéz feladatra vállalkoztak, amikor egy jelentésbe próbálták sűríteni a régió fiataljainak szoció – kulturális, valamint az ifjúságpolitika intézményeinek strukturális jellemzőit. A tanulmány első felében, a régióban élő fiatalok demográfiai jellemzői mellett olyan aktuális problémákról olvashatunk, mint az értékrend, életmód vagy a drogfogyasztás. Az ifjúságpolitikai helyzetkép címet viselő második részben az intézményhálózat működésének praktikus oldalát /pályázatok, források, szolgáltatások / ismerhetjük meg.

KOSZTOLÁNYI István: Pályázatírás. Készült az Egyesült Államokban, 1997-ben. Fordította: Suhajda Éva Virág. (Életképes nonprofit szervezetek kialakítása)

E kiadvány olyan ötletgyűjtemény, amely segíthet mindenkit gondolatainak megmozgatásában, saját pályázatírási módszerének és stílusának kialakításában. Röviden összefoglalja a támogatások megszerzésére használható módszereket s a pályázatírás néhány alapgondolatát. Mindezeket gyakorlati pályázatírási útmutató egészíti ki.

KOZMA György – PETRIK Ferenc: Társadalmi szervezetek, alapítványok 1997. Bp. 1997. UNIO Lap és Könyvkiadó Kereskedelmi Kft.

A kiadvány témakörei: társadalmi szervezetek és köztestületek, alapítványok és közalapítványok, közhasznú társaságok. A könyv végén iratmintákat találunk. A szerkesztést 1997. január 1.-én zárták le.

A Közép-dunántúli Régió Megyei Jogú Városainak Civil Palettája. Székesfehérvár, 2007. Civil Szervezetek Fejér Megyei Szövetsége.

A kiadvány Dunaújváros, Székesfehérvár, Tatabánya és Veszprém adatokat közlő civil szervezeteit regisztrálta. A Civil Paletta egyben kínálat is a szponzorok, 1%-ot felajánló adakozók számára.

Közhasznú szervezetek. Alapítvány, egyesület, egyház. Szerk.: Nagy Attila. Bp. 1998. Árbóc Kft
.
A kiadvány a nonprofit szervezetek és az egyházak számára irányadó, 1998. március 1.-én hatályos jogszabályok gyűjteménye.

Közösségszervezés és társadalmi tervezés. Szemelvények R. Perlman - A. Gurin Community Organization and Social Planning c. könyvéből. Bp. 1993. Közösségfejlesztők Egyesülete.

A szerzők szavaival: "Könyvünk célja hozzájárulni ahhoz, hogy a közösségszervezéssel és tervezéssel foglalkozók jobban megértsék a gyakorlatban jelentkező problémákat, e problémák kezelésének módjait és azt a növekvő ismeretanyagot, amely a jövőben segíti hatékonyabb megoldások alkalmazását."

Közösségfejlesztés és munkahelyteremtés. Szerk.: Vercseg Ilona Bp. 1997. Közösségfejlesztők Egyesülete /Parola füzetek/

1997. június 28-29-én a Civil Kollégium Közösségi Házában, Kunbábonyban "A közösségi alapú, önsegítő munkahelyteremtés elősegítése közösségi munkások által" címmel szemináriumot szervezett a Közösségfejlesztők Egyesülete és a Civil Kollégium Alapítvány. E kiadvány a szemináriumon elhangzott előadásokat, felszólalásokat tartalmazza. Közös bennük: a munkanélküliség mérséklésének igénye és e munkában az egyéni felelősség és cselekvés felvállalása. A kiadvány segítséget kíván adni egymás megtalálásához, az együttműködéshez, a további közös gondolkodáshoz.

Közösségi Példatár a helyi cselekvés bemutatására. Szerk.: Groskáné Piránszki Irén. Adatgyűjtés lezárva: 1999. szeptember 30. Debrecen, 2000. Kelet-Magyarországi Közösségszolgálat Alapítvány. /Reciprok Füzetek- Debrecen 1./

E kiadvány első részében a közösségfejlesztők Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete mutatkozik be. A második részben a civil szféra legkülönfélébb területein működő nonprofit szervezetek adnak hírt tevékenységükről. A Közösségi Példatár végén válogatás található a Civil Közösségi Adattár könyvállományának nonprofit témájú szakirodalmából.

Köztes helyzet? A civil szervezetek és az önkormányzatok kapcsolatában. Szerk.: Csegény Péter, Kákai László. Bp. 2000. Miniszterelnöki Hivatal Civil Kapcsolatok Főosztálya.

E kiadvány a civil szektor fejlesztését szolgáló középtávú program egyik elemét, a megjelenésig lezajlott kutatások záró tanulmányát tartalmazza. Fontosabb témakörök:
- a települési önkormányzatok és a civil szervezetek kapcsolatrendszere
- városi nonprofit szervezetek és az önkormányzatok
- a nonprofit képzés helyzete a magyar felsőoktatásban
A könyvet a civil társadalom, nonprofit szektor válogatott bibliográfiája zárja.

KUTI Éva: Hívjuk talán nonprofitnak... A jótékonyság, a civil kezdeményezések és az állami keretekből kiszoruló jóléti szolgáltatások szektorrá szerveződése. Bp. 1998. Nonprofit Kutatócsoport. /Nonprofit kutatások 7./

E könyv a magyarországi nonprofit szektor fejlődésének folyamatát próbálja meg összefüggéseiben elhelyezni és megérteni. Az elemzés a történeti előzmények bemutatásával indul, ezt követi a nonprofit szektorban 1989 óta lezajlott folyamatok vizsgálata. Ez után a kilencvenes évek végére kialakult helyzet, a civil szervezetek által betöltött szerepkörök, majd a szektor előtt álló legfontosabb kihívások áttekintése következik.

Lakossági adományok és önkéntes munka. Bp. 1995. KSH /Társadalomstatisztikai Közlemények/

Az adományozás és az önkéntes munka jelenségének részletes vizsgálatát több szervezet együttműködése tette lehetővé. A kiadvány az alábbi témákban teszi közzé megállapításait:
- a lakossági adományok és az önkéntes munka célja, formái, rendszeressége
- az adományozók és az önkéntes segítők társadalmi-demográfiai jellemzői
az adományozás és önkéntes munka indítékai
- a közvélemény nonprofit szervezetekről alkotott képe.

Lawrie, Alain: Szolgáltatások minőség-irányítása. Bp. 1999. Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége.

A könyv a nonprofit szektor támogatási szerződéseivel kapcsolatban a mérhetőség és a beszámoltathatóság jelentőségére hívja fel az olvasó figyelmét, illetve új megvilágításba helyezi a minőségbiztosítás egyre inkább központba helyeződő folyamatát. Megmutatja, hogy a kiváló minőségű rendszerek és folyamatok:
- hogyan lehetnek hasznosak,
- hogyan tesznek képessé egy szervezetet arra, hogy sikeres legyen,
- hogyan tudják növelni a tudást azokban a szolgáltatásokban és tevékenységekben, melyek hosszan tartó és értékes eredményeket hoznak,
- hogyan tudják megvalósítani a szervezet kitűzött céljait és fejlődését.
-

LEDVINOVÁ, Jana: Pénz, pénz mindenütt. "Grassroots" adománygyűjtés. Készült az Egyesült Államokban, 1997-ben. Fordította: Luspai Gabriella. (Életképes nonprofit szervezetek kialakítása)

E kiadvány gyakorlati módon, konkrét javaslatokon keresztül tanít meg arra, hogy hogyan kell hatékony pénzgyűjtési kampányokat rendezni, amelyekkel megteremthetjük a nonprofit szervezetek tevékenységéhez szükséges anyagi fedezetet.

Legalább ennyit a kisközösségi rádiózásról. (Munkafüzet) Készítették: a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete és a Közösségi Kapcsolat Alapítvány. Támogatta: a MEH Civil Kapcsolatok Főosztálya. A kiadvány létrejöttét segítették: MMI Közösségfejlesztési Osztály, Civil Rádiózásért Alapítvány, Független Média Központ Alapítvány, Szerk.: Péterfi Ferenc, Huszerl József. Budapest, 2003. Felelős kiadó: Péterfi Ferenc

A szerkesztők a kiadványt, elsősorban azoknak ajánlják, akik maguk is szeretnének létrehozni kisközösségi rádiót. A munkafüzet a kisközösségi rádiók létrehozásához és működtetéséhez nélkülözhetetlen információkkal kívánja segíteni az ORTT pályázatán részt venni szándékozókat. A kiadvány fogalmak, jogszabályok, címek, irodalom stb. közreadásával 12 lépésben segíti az eligazodást a kisközösségi rádiók világában.

Legyünk közösségünk fejlődésének aktív alakítói! Rajtunk múlik! Civitas Alapítvány a Polgári Társadalomért, 2009.

A kiadvány a Civitas Alapítvány a Polgári Társadalomért Látható civil kezdeményezések, mint a központi és észak-nyugati régió vidéki közösségeinek hatékony fejlesztési lehetőségei elnevezésű, az Európai Unió Phare 2006-A civil szektor fejlesztése és polgári nevelés programja által támogatott projekt keretében készült.
A füzet alakú kis kiadvány első sorban vidéki közösségek aktív és elkötelezett tagjai számára szeretne segítséget adni, helyi szintű civil össze fogásra buzdítani annak érdekében, hogy közösségük valós igényei és szükségletei napvilágra kerüljenek, helyi problémáik megoldódjanak.
E kis kiadvány a civil élet világába nyújt betekintést. Az olvasó a civil szervezetekben dolgozó közéleti személyiségek vallomásai tükrében kap választ az alábbi kérdésekre:
- Mi a civil társadalom?
- Miért van szükség civil társadalomra?
- Miért jönnek létre civil szervezetek?
- Kik és miért dolgoznak civil szervezetekben?

LOMNICZI Zoltán: Az alapítványok és közalapítványok kézikönyve. Bp. 1998. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó

A kiadvány fejezetei:
- az alapítványok nyilvántartásba vétele
- az alapítvány működése
- a közalapítvány
- iratmintatár
- függelék, melyben az alapítványokat érintő legfontosabb jogszabályi rendelkezések szerepelnek.
-

LUCZ Zoltánné – PAPP Julianna: A közhasznú és a nem közhasznú minősítésű szervezetek adózása és számvitele. Bp. 1999. SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Rt.

A kiadvány összefoglalja az 1999. évtől hatályos, a közhasznú minősítésű és nem közhasznú minősítésű szervezetek több adónemet is érintő adózási szabályait, a közhasznú szervezetek támogatóit és a közhasznú szervezetek szolgáltatásai igénybevevőit megillető kedvezményeket. A könyv végén mellékletek találhatók, melyek segítséget nyújtanak a jogszabályok helyes alkalmazásához is.

Magyarország civilnézetben. Tájékoztató a magyarországi nonprofit szektorról. Bp. 1997. Európa Ház-Civitatis Egyesület.

Ezt a kiadványt a CIVICUS, a Civil Szervezetek Világszövetsége budapesti közgyűlése és a vele párhuzamosan megrendezésre kerülő II. Nonprofit Expo alkalmából az Európa Ház és a Civitalis Egyesület jelentette meg.
Fejezetei:
- Nonprofit szervezetek Magyarországon - tanulmány.
- A nonprofit szektor bemutatkozik - több mint hatvan civil szervezet bemutatkozása, adatai.
- Pillanatképek a nonprofit világból – sajtószemle.

Második lépés. Részvételi demokrácia és civil együttműködés Heves megyében. Kiadja az Életfa Környezetvédő Szövetség.

A részvételi demokrácia a döntések közös meghozatalát, a közügyek közös kezelését jelenti. Mindazokat a tevékenységeket magában foglalja, melyeket az állampolgárok, az állampolgári mozgalmak, szervezetek azért végeznek, hogy alakítsák, befolyásolják és irányítsák az életüket meghatározó intézmények működését.
A Nemzeti Civil Alapprogram Civil Önszerveződés, Szakmai és Területi Együttműködés Kollégiuma által támogatott kiadvány az alábbi tanulmányokat tartalmazza:

- Bárdos Ferenc: A civil szervezetek részvételének tapasztalatai és lehetőségei a területfejlesztési tevékenységben.
- Gál Sándor: A civil szervezetek egymás közötti viszonyának erősítése. A civil kapcsolatrendszer és együttműködés tapasztalatai, eredményei Heves megyében.
- Csathó Tibor: Fenntarthatóság. A civil szervezetek forrásteremtése, a közösségi alapítvány tevékenysége.

McLEISH, Barry J.: Sikeres marketingstratégiák nonprofit szervezetek részére. Bp. 1997. CO-NEX Könyvkiadó Kft.

Ez a könyv elsősorban azoknak a nonprofit szervezeteknél dolgozó vezető szakembereknek szól, akik szeretnék megtanulni, hogyan "adják el" az általuk képviselt szervezet ötleteit, kezdeményezéseit és hogyan szerezhetnek támogatókat. Haszonnal forgathatják még e kiadványt a nonprofit szféra marketing -fejlesztési, szolgáltatási vagy alapteremtéssel foglalkozó munkatársai is.

A médiáról civil szervezeteknek. Szerk.: Sarah Silver. Hálózat a Demokráciáért Program. (USAID-UWI) 1997. /DemNet könyvek/

A kötet gyakorlati megoldásokon és magyarországi példákon keresztül kíván hasznos útmutatást adni a civil szervezeteknek az írott és elektronikus média képviselőivel való sikeres kapcsolattartásra.

Mészáros Geyza: Településfejlesztési célú nonprofit szervezetek. Bp. 2002. KSH /33./

A településfejlesztési nonprofit szervezetek 2000-re a társadalom fontos szereplőivé váltak. Közösségszervező, érdekérvényesítő funkciójukkal tevékenyen hozzájárultak a magyarországi civil társadalom fejlődéséhez. A KSH a kilencvenes évek elejétől kezdve folyamatosan nyomon követte a magyarországi nonprofit szektor fejlődését. A településfejlesztési tevékenységet folytató nonprofit szervezeteknek - az alapkérdőív mellékleteként - kiegészítő adatlapot küldött, hogy feltérképezze az általuk végzett munkát, hogy részletes képet kapjon működésükről, szolgáltatásaikról. E kiadvány rövid elemzését adja a felmérés eredményeinek. A részletes táblázatokat külön fejezetben közli.

Miskolci Civil Almanach 2005. Felelős szerkesztő: Papp Mónika. Miskolc, 2005. RECIK Alapítvány

E kiadvány közel 200 miskolci civil szervezet elérhetőségét tartalmazza, segítségével új partneri kapcsolatok alakulhatnak nemcsak a városban, hanem a régióban és az országhatáron túl is.
A könyv tartalmazza még a miskolci egyesületek rövid történetét és helyt ad a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Civil Ház – Civil Szolgáltató Központ bemutatkozásának is.

Mit érdemes tudni az adományozóknak a nonprofit kutatásokról? Budapest, 2003. Nonprofit Kutatócsoport.

Mit érdemes tudni a kormányzati szakembereknek a nonprofit kutatásokról? Budapest, 2003. Nonprofit Kutatócsoport.

Mit érdemes tudni a média munkatársainak a nonprofit kutatásokról? Budapest, 2003. Nonprofit Kutatócsoport.

Mit érdemes tudni a nonprofit szervezeteknek a nonprofit kutatásokról? Budapest, 2003. Nonprofit Kutatócsoport.

A Nonprofit Kutatócsoport Egyesület "Gyakorlat és kutatás" programjának eredményeként készült el a fenti négy tájékoztató kiadvány. A program a Charles Stewart Mott Alapítvány támogatásával 2001. májusában indult el.
A füzetek által az érintett szakterületek képviselői hasznos információkat szerezhetnek a nonprofit szektorról, illetve az eddig megjelent és az alkotók által feltérképezett kutatások eredményeiről.

MÓRA Veronika - ZALÁN Hermina: Civil szervezetfejlesztés Magyarországon. Az ÁSZ program története 1998 - 2002. Szerk.: Varga Éva. Budapest, 2003. Ökotárs Alapítvány.

A kiadvány az Ökotárs Alapítvány Átfogó szervezetfejlesztés a fenntarthatóságért (ÁSZ) programjának bő ötéves történetét foglalja össze és értékeli. Hazánkban a civil szervezetek fejlesztésében az ÁSZ program egyedi. Több éves múltja és a részt vevő szervezetek száma (20) indokolttá tették a fejlesztés folyamatának, eredményeinek, esetleges hibáinak feltárását, elemzését, a levonható következtetések közzétételét. Az Ökotárs Alapítvány elsődleges célja a környezet - és természetvédő szervezetek segítése, kapcsolatépítés a civil szféra más szereplőivel, csoportjaival. Az ÁSZ volt az első olyan program, mely tudatosan felvállalta a nyitást más szervezetek felé, annak érdekében, hogy hozzájáruljanak a civil társadalom egészének fokozottabb integrációjához és társadalmi szerepének erősítéséhez. A könyv 19 esettanulmányt közöl. Külön fejezetben teszi hozzá az általános következtetéseket.
A függelékben az
- Értékelési módszerek
- Szervezetfelmérő kérdőív
- Statisztikai eredmények és
- Köszönetnyilvánítás olvasható.

MURÁNYI István – SZEREPI Anna: Civil esélyek Hajdú-Bihar megyében. Debrecen, 2005. Hajdúsági Hallgatói Önkormányzatok Kulturális Egyesülete

A tartalomból:
- A civil társadalom: elmélet és / vagy valóság?
- Civil szervezetek, közösségi terek és önkormányzatok Hajdú-Bihar megyében.
A függelék bemutatja a kérdőíves kutatás résztvevőit, az interjúalanyokat és interjú részleteket is közöl.
Mindkét témát irodalomajánlás egészíti ki.

NAGY Myrtil: 2% Dél-Szlovákiában. Dunaszerdahely, 2005. Fórum Információs Központ, Lilium Aurum Könyvkiadó.

A Fórum Információs Központ azzal a céllal alakult 1999-ben, hogy szolgáltatásai, képzései, fejlesztési programjai, és kapcsolatrendszere révén hozzájáruljon a dél-szlovákiai civil társadalom megerősítéséhez. Információs pontjaival, munkatársai és partnerei révén, konzultásként vagy oktatóként áll a civil szervezetek rendelkezésére.
A Fórum Információs Központ egyik megvalósítója volt annak az országos információs kampánynak, amely a 2 %-s adományozásról szóló törvény népszerűsítését tűzte ki céljául.
A könyv első fejezete a törvény kialakulásával foglalkozik, európai példák bemutatásával.
A második fejezet részletesen bemutatja a szlovákiai törvényt, tanácsot adva azoknak, akik kezdeményezettként vagy nyilatkozóként élni szeretnének a törvény adta lehetőséggel.
A harmadik részben a három év tapasztalatairól olvashatunk.
A negyedik fejezet Mészárosné Lampl Zsuzsanna és Tóth Károly szlovák –magyar összehasonlító
tanulmányának rövidített változatát közli.
A további fejezetek hét, sikeresen működő szlovákiai magyar szervezet kampánymódszereit mutatják be, majd a kampány tervezésének elméleti kérdéseivel foglalkoznak.
A kiadványt mellékletek, a felhasznált irodalom és a könyvben szereplő helységnevek jegyzéke egészítik ki. Táblázatok és grafikonok teszik szemléletessé.

Nonprofit 1x1. Útikalauz civil szervezetek számára. Dunaszerdahely, 2002 Információs
Központ. Lilium Aurum Könyvkiadó

A galántai Információs Központ kézikönyve fontos segédeszköz, útmutató a szlovákiai magyar civil szervezetek számára. Az önkéntes szervezetek létezése, tevékenysége megköveteli, hogy megfelelő szintű felkészültséggel, tudással és tapasztalattal végezzék munkájukat. Ehhez nyújt segítséget ez a könyv, melyet valamennyi civil szervezet nagy haszonnal olvashat.

A tartalomból:
- Harmadik szektor
- A szervezet megalakulása
- Csapatépítés, vezetés és irányítás
- Hatékony kommunikáció
- Önkéntesség
- Stratégiai tervezés és marketing
- Adománygyűjtés
- Gazdálkodás és könyvvitel
- Szektoron belüli és szektorok közötti együttműködés
- Európai Unió- előcsatlakozási alapok
A kötetet mellékletek és irodalomajánlás zárja.
A kiadvány Kulcsár Mária, Nagy Myrtil, Szarka Krisztina, Szép Attila, Tóth Károly és Tuba Lajos szerzői munkáját dicséri.
Az útikalauz megjelenését a Charles Stewart Mott (USA) alapítvány támogatta.

Nonprofit menedzsment. Tanulmányok civil szervezetek számára. Szerk.: Szegedi Sándor. Nyíregyháza, 2000. Regionális Érdekvédelmi Alapítvány.

A kötetben szereplő tanulmányok - a legfrissebb szemléletet tükrözve - felölelik a nonprofit menedzsment szerteágazó témakörét és megfelelő praktikus tanácsokat adnak a mindennapi problémák megoldásához. A kiadványban az alábbi tanulmányok szerepelnek:
- dr. Kameniczky István: A non-profit szektor szerepe a magyar gazdaságban.
- Horváth Tamás: A non-profit menedzsment általános kérdései.
- dr. Bódi György: A nonprofit és közhasznú szervezetek gazdálkodása.
- Kakukkné Katona Ágnes: Projektmenedzsment.
- Priksz Gábor: Szervezeti kommunikáció és PR.

Nonprofit Önarckép ˘96. Bp. 1997. NIOK - Soros - NIOK Iroda.

Nonprofit Önarckép ˘97. Bp. 1997. NIOK. - Soros - NIOK Iroda.

Nonprofit Önarckép ˘98. Bp. 1997. NIOK. - Soros - NIOK Iroda.

A kiadványok célja a nonprofit szervezetek nyilvánosságának erősítése, a sokszínű szektor egységes szerkezetű, áttekinthető megjelenítése. A szervezetek által szolgáltatott adatok bepillantást nyújtanak sikereikbe, céljaikba, gazdálkodásuk alapjaiba.

Non-profit szervezetek. Alapítványok, közhasznú társaságok, egyesületek, társadalmi szervezetek gazdálkodási-adózási-számviteli kérdései. Kézikönyv gyakorlati szakemberek számára. Bp. 1999. INTERKO Kft.

E kiadvány elsősorban gyakorlati szakembereknek szól, azoknak, akiknek napi adminisztratív munkájuk e szervezetek pénzügyi, gazdálkodási, adózási feladatainak ellátása. A könyv a non-profit törvény hatálya alá tartozók speciális helyzetére koncentrál.

Non-profit szervezetek Debrecenben és Hajdú-Bihar megyében. Cím és adattár 1999-2000. Szerk.: Groskáné Piránszki Irén. Debrecen, 2001. Kelet-magyarországi Közösségszolgálat Alapítvány, Szóla Rádió Alapítvány. /"Civil Műhely" kötetek./

E kiadvány a Cím-és Adattár harmadik kötete, adatgyűjtése 2001. februárjában zárult. Azon szervezetek adatait, információit közli, melyek a Szóla Rádió Alapítvány és a Kelet- magyarországi Közösségszolgálat Alapítvány felhívására kitöltötték és eljuttatták az adatlapokat a szerkesztőkhöz. Az adatok között a non-profit szervezetek adószáma is szerepel. A kiadvány tartalmazza a Civil-Díj-Koppányi István emlékére felhívást és kitüntetettjeit is. A kötet a Kelet-magyarországi Közösségszolgálat Alapítvány tevékenységének bemutatásával és betűrendes útmutatóval zárul.

Nonprofit szervezetek versenyképességének fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régióban. Szerkesztette: Volf Mária Magdolna. Szombathely, 2004. Martineum Római Katolikus Alapítvány.

A kiadvány a 2003. november 21-én, Szombathelyen megrendezett regionális konferencia előadásai alapján készült .A rendszerváltozás után Magyarországon elindult a civil társadalom kialakulása, egyre nagyobb számban jöttek létre civil szervezetek A kérdés az, hogy ezek a civil szervezetek képesek- e a saját területükön, a saját lehetőségüket figyelembe véve kibontakozni és működni. Tudnak e versenyképesek lenni? Hogyan tudják egymást kiegészíteni és ez által a társadalom, a helyi lakosság, vagyis a közjónak a javát szolgálni.

Nonprofit szolgáltató központok Civil Ház program, 1999-2000. Bp. 2001. Miniszterelnöki Hivatal Civil Kapcsolatok Főosztálya.

A Civil Házak, a Nonprofit Szolgáltató Központok hálózata élő kapocs a kormány, az önkormányzat és a civil szféra között. A Civil Háznak olyan alapvető szolgáltatásokat kell nyújtania, mely segíti a zökkenőmentes információáramlást és a kapcsolattartást. Lelkét az egyenrangú polgárok cselekedetei adják. A kiadvány Magyarország Civil Házait ismerteti. A tizennyolc Nonprofit Szolgáltató Központ tevékenységét az alábbi fejezetekben mutatja be:
I. A programot működtető szervezet
II. A programban végzett munka bemutatása
III. Jövőkép
IV. Önkormányzatok a Civil Ház programban.
A kiadvány közli valamennyi Civil Ház pontos elérhetőségét, és az általuk megjelentetett hírlevelek, kiadványok jegyzékét.

OCHMAN, M. - JORDAN, P.: Az önkéntesség, mint értékes szervezeti erőforrás. Készült az Egyesült Államokban, 1997-ben. Fordította: Suhajda Éva Virág. (Életképes nonprofit szervezetek kialakítása)

Az önkéntesek foglalkoztatása sok szervezet és program számára nagy lehetőség. E könyv elméleti tudnivalók és gyakorlati példák segítségével tájékoztatja az olvasót arról, hogy hogyan toborozzunk önkénteseket, és hogyan bátorítsuk őket arra, hogy idejüket szervezetünknek áldozzák.

Önkéntesség Magyarországon, konferenciakötet. Szerkesztette: F.Tóth András. Bp. 2003. Önkéntes Központ Alapítvány.

Az önkéntesség fejlesztése a mai magyar társadalom számára kulcsfontosságú kérdés. Ennek jegyében szervezték e konferenciát, mely arra tesz kísérletet, hogy bemutassa az önként vállalt munka fontosságát. Az önkéntes munka magyarországi helyzetét az állami, üzleti és civil oldal képviselői különböző szempontok alapján mutatják be, s közösen keresnek megoldásokat a jövő önkénteseinek támogatására

PAPHÁZI Tibor: Egyesületek, társadalom, egészségügy. Fejezetek az egyesületek szociológiájának köréből. Bp. 1997. Nonprofit Kutatócsoport. /Nonprofit kutatások 6./

E kötet az egyesületi világ elméleti összefoglalása mellett a magyar egészségügy intézményeinek világába kalauzolja olvasóit, mintegy száz évet utazva vissza az időben. A könyvet gazdag irodalomjegyzék egészíti ki.

Partnerség a helyi önkormányzatok és a civil szervezetek között. Brit-Magyar Konferencia Budapest 2003. április 23. Budapest, 2003. Budapesti Szociális Forrásközpont

Tartalom
I. Konferencia program
-"Partnerség a helyi önkormányzatok és a civil szervezetek között" című brit-magyar
konferencia programja.
II. Dokumentumok és elemzések
- Megállapodás a Kormány, valamint az önkéntes és közösségi szervezetek közötti
kapcsolatokról Angliában.
- Gary Craig és munkatársa: A kormányzat és a civil szektor országos
keretegyezményeinek alkalmazása helyi szinten, Nagy-Britanniában.
- Csanády Dániel: A partnerség skót modellje.
- Gosztonyi Géza: Civilbarát Önkormányzat - önkormányzat-barát civil szervezet. (A helyi
önkormányzatok és a civil szervezetek kapcsolata.)
- Programismertetők
- "Az álam és a civil társadalom kapcsolatai Magyarországon - 1999-2003. című program
rövid ismertetése.
- Budapesti Szociális Forrásközpont tevékenység - ismertetője.

Partnerség és együttműködés. Tanulságok és tapasztalatok az önkormányzatok és a civil szervezetek közötti kapcsolatok épüléséhez. Szerk.: Groskáné Piránszki Irén. Debrecen, 2001. Kelet-magyarországi Közösségszolgálat Alapítvány /Reciprok Füzetek, Debrecen 2./

Az állam és a civil társadalom kapcsolatai Magyarországon című program elsődleges célja az állam és a nonprofit szektor közötti kapcsolatok erősítése és fejlesztése Magyarországon. A program keretében a CAF tanulmányutakat szervezett az Egyesült Királyságba. E kiadvány a tanulmányutak debreceni résztvevőinek úti jelentéseit tartalmazza. Közöl még három - a tanulmányúton kapott - anyagot, melyek segíthetik az önkormányzatok és a civil szervezetek közötti partnerkapcsolatok épülését.

A partnerségépítés eszközei. Összeállította: R. Tennyson. A Prince of Wales Business Leaders Forum Partnerség Osztálya, 1994. /Partnerség Kézikönyvek Sorozat 2./

A partnerség építése rendkívül finom, kényes és komplex folyamat; két különböző megközelítés szükséges hozzá: egy analitikus és tudományos, illetve egy ösztönös és kreatív megközelítés. E kézikönyv ehhez nyújt segítséget.

Pályáztató szervezetek gyűjteménye 5. Bp. 2000. Non-Profit Pénzügyi Központ.

A Non-Profit Pénzügyi Központ Alapítvány ötödik alkalommal jelenteti meg a Pályáztató szervezetek gyűjteménye című kiadványt, melynek szerkesztése 2000. szeptemberben zárult. A kiadvány naprakész információt nyújt mintegy 180 pályáztató szervezet alapadatairól, azok támogatási témaköreiről, részletes pályázati feltételeiről. A kiadványban lehetőség nyílt 18 Civil Ház bemutatkozására is.

Párbeszéd a jövő Európájáért - az európai integráció és a civil szervezetek. Nemzetközi Konferencia. Budapest, 1999. június 10-13. Bp. 1999. Európa Ház.

A rendezvényen civil szervezetek, a kormányzat, az üzleti élet, nemzetközi szervezetek és helyi önkormányzatok képviselői tanácskoztak az európai integrációról. Eszmecseréjükről ad képet ez a kiadvány. Hangsúlyozza azt a véleményt, hogy a civil szervezetek sajátos, mással nem pótolható szerepet játszhatnak a magyar társadalom európai integrációs felkészítésében.

Párhuzamosok és metszéspontok, avagy állam, gazdaság és civil társadalom Magyarországon. Bp. 1997. Európa Ház.

Az e kiadványban közreadott hozzászólások a "Párhuzamosok és metszéspontok, avagy állam, gazdaság és civil társadalom Magyarországon" címmel 1997. július 4-én a Parlamentben megrendezett országos konferencián hangzottak el. A tanácskozás a CIVICUS, a Civil Szervezetek Világszövetsége szeptemberi budapesti közgyűlésének egyik magyarországi előkészítő rendezvénye volt.

PELEJTEI Tibor: Public Relations. A kommunikáció szervezésének gyakorlati kézikönyve és kiegészítő szakismeretei. 2. bővített kiadás. Bp. 1998. Informatikai és Könyvtári Szövetség.

A PR az egyének, vállalkozók, intézmények és a nonprofit szervezetek tervszerű kommunikációs tevékenységét segíti a sikerük megalapozása érdekében. A kézikönyv egyben munkaeszköz, mert a PR fogalmának, történetének és módszereinek elemzése után tömören összefoglalja a tevékenységhez kapcsolódó szakismereteket és társtudományokat is.
- Helyi hálózatépítő közösségfejlesztő programok
- Partnerség-építő és fejlesztő kistérségi és regionális programok

PRATT, Jon: Lépésről lépésre. Kézikönyv a civil szervezetek területi alapú szerveződéséhez. Bp. 2005. Civitalis Egyesület. /Acta Civitalis 5./

A szerző részletesen és gyakorlatiasan, szervezési tapasztalataira építve, amerikai példán keresztül mutatja be a területi általános nonprofit szövetségek megalakításának és működtetésének módszereit. E kiadványt kézikönyvként használhatják azok a civil szervezők, akik megyei, regionális vagy esetleg országos szinten egy általános civil szolgáltató és érdekképviseleti szövetség alapítás feladatát akarják felvállalni.

proHáló – Program a nonprofit szolgáltatások és a nonprofit szolgáltatók hálózatának fejlesztéséért. Szerkesztette: Budainé Nagy Katalin és Groskáné Piránszki Irén. Debrecen, 2005. Kelet-magyarországi Közösségszolgálat Alapítvány.

A proHáló programot 2003-ban 18 hazai nonprofit szervezet kezdeményezte, tagjai valamennyien megyei szinten működő civil szervezetek. Alaptevékenységük mellett információt szolgáltató, tanácsadó funkciókat is ellátnak. A kiadvány tájékoztat a hálózat működési alapelveiről, struktúrájáról, munkaszervezeteiről. Ismerteti a Charles Stewart Mott Alapítványhoz benyújtott pályázatban megfogalmazott célkitűzéseiket, a közös tervezést és az önkéntes feladatvállalást.
Olvashatunk hálózatfejlesztési törekvéseikről, terveikről is. Külön fejezetben mutatkoznak be a proHáló szervezetei.
A kiadvány a proHáló szellemi műhelyében készült.

proHáló – Civil Műhely Kötetek 1. Kistérségi fejlesztések. Módszertani kiadvány helyi közösségeknek. Szerkesztette: Groskáné Piránszki Irén és Pocsajiné Fábián Magdolna. Békéscsaba, 2006. Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete/Békéscsaba/Kelet-magyarországi Közösségszolgálat Alapítvány/Debrecen/

A proHáló hálózaton belül több munkacsoport működik, amelyekben a tagok egyéni döntésük alapján és a helyi szükségletek figyelembe vételével vesznek részt. A Civil Műhely kötetek első, beköszöntő
kiadványa a proHáló Kistérségi Munkacsoportot mutatja be, melynek tagjai az alábbi pályázati célok mentén fogalmazzák meg küldetésüket:
- Helyi hálózatépítő közösségfejlesztő programok
- Partnerség-építő és fejlesztő kistérségi és regionális programok
A mellékletekben szakirodalom ajánló is olvasható, itt találjuk a proHáló tagjainak név-és címjegyzékét is.
A kiadvány a proHáló szellemi műhelyében készült.

proHáló- Civil Műhely kötetek 2. Hálózatfejlesztés. Szerkesztette: Groskáné Piránszki Irén. Pécs, 2008. Nevelők Háza Egyesülete Pécs/ Kelet-magyarországi Közösségszolgálat Alapítvány /Debrecen/

A proHáló tagjai 2003.-ban döntöttek úgy, hogy hálózatként fognak egymással együttműködni.
Ennek a folyamatnak a különböző szakaszairól, az egyes időszakok legfontosabb feladatairól, eseményeiről, eredményeiről és kihívásairól tájékozódhat az olvasó a Civil Műhely kötetek sorozat 2. kiadványában.
Az alapító és fejlesztési szakaszok tapasztalatainak közreadásával a kötet hozzájárul a hálózati együttműködésben rejlő előnyök felismertetéséhez, s bátorítást ad induló kezdeményezésekhez.
A mellékletben A proHáló hálózat és működési alapelvei, valamint A proHáló hálózat tagszervezetei és elérhetőségeik című fejezeteket olvashatjuk.
A kiadvány a proHáló szellemi műhelyében készült.

proHáló- Civil Műhely kötetek 3. Nonprofit címtár – Hálózatok és együttműködések a harmadik szektorban, 2009. Szerkesztette: Groskáné Piránszki Irén és Pocsajiné Fábián Magdolna. Pécs, 2009. Nevelők Háza Egyesület /Pécs/, Kelet-magyarországi Közösségszolgálat Alapítvány /Debrecen/

A címtárban olyan együttműködési formák /civil fórumok, kerekasztalok, szövetségek, társulások stb./ mutatkoznak be, amelyeket civil szervezetek hoztak létre, s fontos szerepet töltenek be térségük civil társadalmában. A kiadvány megjelentetésének célja a területi együttműködések tapasztalatainak megosztása, közreadása volt, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy további együttműködésre buzdítson. A közel 70 hálózati együttműködésről megyénkénti lebontásban kapunk információkat. Az eligazodást szervezetenkénti név-és címmutató segíti. A kötetet a proHáló- hálózatról kapott információk, valamint tagszervezeteinek elérhetőségei zárja.
A kiadvány a pro-Háló hálózat szellemi műhelyében készült.

Projektmenedzsment. Szerk.: Dennis Lock. Bp. 1998. Panem Könyvkiadó. /Modern Gazdasági Ismeretek/

E könyv célja, hogy megismertesse az olvasókat a projekttel kapcsolatos kereskedelmi, könyvelési és tervezési eljárásokkal. Azok számára készült, akik a témába gyakorlati, kiegyensúlyozott és tömör bevezetést szeretnének. Példák, és illusztrációk segítségével bemutatja az alapvető projektmenedzsment-eljárásokat és magyarázatot ad arra is, hogyan kell használni azokat. A kiadványt irodalomjegyzék és tárgymutató egészíti ki.

ROSATI, Angela: Adománygyűjtési technikák itthon és külföldön. Bp. 1997. NIOK.

A szerző, aki hivatásos adománygyűjtő, könyvében adománygyűjtési módszereket ismertet, több országból vett példákkal szemléltetve. Bízik abban, hogy a nonprofit szervezetek szükségleteiknek megfelelően meg tudják határozni a számukra alkalmas módszereket és a helyi körülményektől függően, rugalmasan tudják alkalmazni az itt ismertetett technikákat.

SALAMON, M. Lester. – SOKOLOWSKI, S. Wojciech - LIST Regina: A civil társadalom „világnézetben”. Fordította: Haiderné Végh Zsuzsanna. Bp. 2003. Civitalis Egyesület.
/Acta Civitalis 3./

E tanulmány a Johns Hopkins Összehasonlító Nonprofit Szektor Projekt legújabb szakaszának legfőbb kutatási eredményeit összegzi. Első kísérlet a világ különböző tájain létező nonprofit szektorok nagyságának, felépítésének, finanszírozásának és szerepének felmérésére, valamint az eredmények alapján kirajzolódó fejlődési utak értelmezésére. E könyv a világ 35 országának civil társadalmáról és nonprofit szektoráról ad átfogó képet. Célja a szektorról rendelkezésre álló ismeretek, elméleti tudás bővítése és elmélyítése, valamint az állami és a magánszféra nonprofit szektorral kapcsolatos magatartásának tudományos megalapozása.

SEBESTYÉN István: A nonprofit szervezetek önkormányzati támogatása 2000-ben. Településsoros adattár. Bp. 2002. KSH /Társadalomstatisztika. Időszaki tájékoztató./

A KSH 2001 folyamán teljes körű adatfelvételt hajtott végre az önkormányzatok és a nonprofit szervezetek kapcsolatáról. A felvétel során valamennyi települési önkormányzat kérdőívet töltött ki. E kérdőívek feldolgozása, részletes elemzése nemcsak a témával foglalkozó szakemberek, kutatók számára nyújt hasznos információkat, hanem az önkormányzatok döntéshozói, munkatársai részére is segítséget ad a valós kép megismerésében és értékelésében.

SEBESTYÉN István: Az önkormányzatok és a nonprofit szervezetek kapcsolata 2000. Bp. 2002. KSH /34./

Az önkormányzatok és a nonprofit szervezetek közötti kapcsolatok vizsgálatára először 1996-ban került sor. E tanulmány a 2000. évre vonatkozó újabb vizsgálat eredményeit összegzi, módszertana az abból leszűrhető tapasztalatok figyelembevételével alakult ki. Így nemcsak az újabban felfedezett kapcsolati formák bemutatására, hanem az időközben lezajlott változások statisztikai jellegű leírására is lehetőség nyílt.

Segítőszolgálat születik. Az Életfa Segítőszolgálat megalakulásának története 1988 - 1992. Szerkesztette, és az interjúkat készítette: Herczeg Zoltán. Debrecen, 2002. Csapókerti Közösségi Ház.
E kiadvány az Életfa Segítő Szolgálat megalakulásának körülményeit, motivációit eleveníti fel, valamint bemutatja a szervezet létrejöttét meghatározó intézményi és szűkebb társadalmi környezetet. Ehhez szerkesztette és rendszerezte egybe a Csapókertről, a közösségi házról és a segítő szolgálatról 1988 és 1995 között készült tanulmányokat, ismertetőket, projektírásokat. Ezt követően olvashatók azok az 1997-ben lejegyzett interjúk, beszélgetések, melyek az Életfa tevékenységét, működését jelentősen meghatározó szakemberekkel készültek.

Start. A civil szervezetek felkészítése a kistérségi fejlesztésre és a határon átnyúló együttműködése Ukrajnával.Rimaszombat, 2009. Fundament Polgári Társulás.

A projektum célja a dél –szlovákiai civil szervezetek megerősítése és fejlesztése, a határon átnyúló együttműködések támogatása. Dél-Szlovákiában a civil szféra komoly gondokkal küzd, hiszen ezek a régiók gazdaságilag és szociálisan erősen leszakadtak. Ezért itt különösen fontos a civil szervezetek munkájának segítése
A projektum alprogramjai:
- Civil szervezetek képzése és az együttműködések fejlesztése.
- Információs és tanácsadó szolgáltatások.
- A helyi források innovatív felhasználása és újraelosztása az elmaradott régiókban – innovatív modell kidolgozása.
- Helyi erőforrásokra támaszkodó fejlesztések hátrányos helyzetű régióban az ökoturizmus segítségével – modell kialakítása.
- A projektum menedzsmentje.

A projektum megvalósítója a Fundament Polgári Társulás, melyről fontos információkat a kiadvány végén olvashatunk. Támogatója a Norvég Pénzügyi Mechanizmus és a Szlovák Köztársaság.
A dokumentum szlovák és angol nyelven is olvasható.

Szabadon. A szabad, közösségi rádiózás lehetőségei Magyarországon. Szerk.: Péterfi Ferenc. Bp. 1999. Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete.

A kötet részleteket idéz az AMARC és a Közösségi Rádiók Világszövetsége képzési kiadványából, továbbá a Szabad Rádiók magyarországi szervezetének 1998. márciusában Kunbábonyban rendezett szakmai szemináriumán elhangzott kerekasztal - vitából.
A tartalomból:
Első rész.
- Milyen rádiókat ismerünk a gyakorlatban, a közösségi rádiók legfontosabb jellemzői
- Hogyan alapítsunk közösségi rádiót?
- A közösségi rádiók arculata, stílusjegyei
- Néhány rádiós műfajelméleti alapvetés
- Interaktivitás a szabad rádiózásban
- A rádiózás szabályozásának kialakulása
- Forrásteremtés a szabad rádiók gyakorlatában
Második rész
- Technikai alapismeretek

SZABÓ Katalin: Kommunikáció felsőfokon. Hogyan írjunk, hogy megértsenek? Hogyan beszéljünk, hogy meghallgassanak? Bp. 1997. Kossuth Kiadó.
A könyv célja, hogy könnyítsen a szakemberek és a szakembereknek készülők kommunikációs nehézségein, hiszen a sikeres szakmának egyik fontos feltétele a jó kommunikációs képesség.
A könyv fejezetei:
1. Hogyan írjunk, hogy megértsenek?
- Stílus és beszédmodor
- Hogyan írjunk tudományos dolgozatot?
- Miért hivatkozzunk? Kire hivatkozzunk? Hogyan hivatkozzunk?
2. Hogyan beszéljünk, hogy meghallgassanak?
- Előadás és vita - a szóbeli fellépés
- A hallgatás és a megértés

SZÉMAN Zsuzsa – HARSÁNYI László: Halak és hálók. Kapcsolatok a helyi szociálpolitikában. Bp. 1999. Nonprofit Kutatócsoport - MTA Szociológiai Kutató Intézet. /Nonprofit Kutatások 8./
E kötet a szociális tevékenységet végző, az ilyen típusú szolgáltatást nyújtó nonprofit szervezeteket elemzi. Azt vizsgálja, hogy e szervezetek milyen viszonyban vannak a területi önkormányzatokkal. A könyv célja, hogy feltárja és elemezze:
- mely civil szervezet hogyan és miért lép be a szociális ellátásba
- melyek azok a feladatok, amelyeket az önkormányzatok kötelesek és képesek felvállalni
- van-e különbség az önkormányzatok, nonprofit szervezetek, vállalkozások által működtetett szociális intézmények között.

-
SZÉMAN Zsuzsa - HARSÁNYI László: Szociális kvártett. Civil szereplők négy magyar város szociális életében. Bp. 2000. MTA Szociológiai Kutató Intézet, Nonprofit Kutatócsoport. /Nonprofit kutatások 10./

A magyar nonprofit szervezetek működésének talán legfontosabb terepét, a kis -és közepes nagyságú városok jelentik. E könyv négy magyar város: Békés, Komló, Sárvár és Sátoraljaújhely szociális tevékenységet végző nonprofit szervezeteinek körében lefolytatott kutatásról számol be. Az eredmények lehetőséget nyújtottak a városok összehasonlítására és alkalmat adtak bizonyos következtetések levonására. A kiadvány a kutatás angol nyelvű fordítását is tartalmazza.

Szomszédsági gazdaságfejlesztés. Közösségfejlesztési példák az európai gyakorlatból. Budapest, 2000. Közösségfejlesztők Egyesület. /Parola füzetek/

A kiadvány az 1999. november 9-én Brüsszelben, az Európa Parlamentben szervezett „Buurteconomie werkt” /Szomszédsági gazdaságfejlesztés a gyakorlatban/ című konferencián elhangzott előadások és az arra benyújtott tanulmányok alapján készült.
A szomszédsági szolgáltatások nagymértékben javíthatnak a szomszédság lakóinak életkörülményein A szociális szolgáltatások új foglalkoztatásokat eredményeznek a környezetvédelem, a lakásügy stb. területén .Ezeket a szolgáltatásokat gazdasági tevékenységeknek kell tekinteni.
E kiadvány ismerteti a szomszédsági szolgáltatások létrehozásának három alapelvét:
- a hosszútávon munkanélküliek részvétele és képessé tétele,
- az önkormányzat, a helyi lakosok és a helyi szervezetek közötti partnerség,
- a szomszédsági szolgáltatások finanszírozási és vezetési struktúrája.
A hazai példát a Közösségfejlesztők Egyesülete gyakorlatából Vercseg Ilona ismerteti:
1. Mit jelent számunkra a közösségi alapú gazdaságfejlesztés?
2. A közösségfejlesztés és a helyi gazdaság fejlesztése közti kapcsolat kialakulása, a közösségi vállalkozások forprofit és nonprofit formái.
3. Egy kívánatos fejlesztés: közösségi vállalkozásokat segítő szolgálatok.
4. Egy példa a Közösségi Vállalkozásokat Segítő Szolgálatra.

SZÖRÉNYINÉ Dr. KUKORELLI Irén: A kistérségi szint megjelenése a terület- és foglalkoztatáspolitikában. Bp., 2002. Országos Foglalkoztatási Közalapítvány.
E tanulmánykötet az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 1993 óta meghirdetett azon programjairól ad átfogó értékelést, amelyek a települések kistérségi szintű együttműködésének erősítését, közös fejlesztési programok kidolgozását, kistérségi menedzserek foglalkoztatását célozták. A kötet tágabb területfejlesztési összefüggésekbe ágyazva mutatja be a programok lebonyolítási tapasztalatait, az elért hatásokat és eredményeket. Így, miközben megismerjük az egyes OFA programokat, a Közalapítvány tevékenységén keresztül áttekintést kapunk a kistérségi szerveződések általános gondjairól és lehetséges perspektívájáról is. A kötetben bemutatott példák, módszerek, eredmények megismerése, a mellékletben közölt kérdőív, interjúvázlatok és irodalomajánlás hatékonyan segíthetik az olvasók munkáját.

Telefonos lelki segítés. Tanulmánygyűjtemény. Szerk.: Kálmánchey Albert dr. és Rénes László Debrecen, 2003. Kállai Könyvkiadó.

Hazánkban az első lelkisegély telefonszolgálat 1970-ben, Debrecenben alakult, s az óta is éjjel-nappal folyamatosan működik. A debreceni "Segítőkéz" Lelkisegély Telefonszolgálat e kiadványában közzétett tanulmányok igazolják, hogy a krízisben lévő, gondokkal küszködő emberek öngyilkosságának megelőzésében fontos szerepe van a lelki elsősegély telefonszolgálatoknak. E tanulmánygyűjtemény a lelki elsősegély szolgálatokra irányítja a figyelmet és méltó szakmaisággal hangsúlyozza ezek fontosságát.
A kötet megjelenését dr. Juhász György igazgató főorvos, a Városi Egészségügyi Szolgálat vezetője köszönti. A tanulmányok szerzői: Buda Béla dr., Kálmánchey Albert dr., Czinkóczki Ágnes, Debrecenyi Károly István és Roger Mucchielli.
A tanulmányokat irodalomjegyzék egészíti ki.

Teleházak. Körkép az önszerveződő magyarországi kisközösségekről. Bp. 1999. Önkormányzatok és Civil Kezdeményezések Innovációs Központja.
A kiadvány a "Mi teleházunk" c. videofilmben szereplő teleházakról ad részletes leírásokat, közli elérhetési adataikat. A könyvecskét a Teleház definíciója vezeti be, majd ismerteti a magyarországi teleház-modell minimum követelményeit:
- Működési jellemzők
- Alapszolgáltatások
- Szervezeti, gazdálkodási szerepei és formái.

„Tiszafa”. Esélyek és lehetőségek JNSZ megye Kunszentmártoni Kistérségében élő munkanélküli nők részére. Szerkesztette: Fazekas Sándorné. Szolnok, 2006. „Impulzus” Pályakezdők Munkaszocializációjával Foglalkozó Szakemberek Egyesülete.

Az „Impulzus” Pályakezdők Munkaszocializációjával Foglalkozó Szakemberek Egyesületének küldetése egyrészt a hátrányos helyzetű lakosságcsoportok esélyegyenlőségének elősegítése, a társadalomba, a munka világába történő minél teljesebb körű beilleszkedésük érdekében, másrészt a megye civil szervezeteinek megerősítése. A sikeres „Tiszafa” projekt célja az inaktív nők foglalkoztathatóságának növelése piacképes képzéssel és felkészítő tréningekkel, valamint munkába helyezésük. A kiadvány ismerteti a projekt megvalósításának fázisait, a programban részt vevők tapasztalatait, véleményeit.

TÓTH Éva: Gyakorlati kézikönyv a nonprofit szervezetekről. Civil szervezetek - közhasznú szervezetek. Debrecen, 2001. Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója.

A könyv célja, hogy átfogó képet adjon a Magyarországon alapítható legjelentősebb és legelterjedtebb civil szervezetekre vonatkozó jogi szabályozásról. Részletesen foglalkozik az alapítványok, a közalapítványok és a társadalmi szervezetek létrehozásával, működtetésével, valamint a közhasznú (kiemelten közhasznú) szervezetté nyilvánítás jogszabályi feltételeivel. A szerző gyakorlati tapasztalatainak átadására is törekedett. A könyvet irodalomjegyzék egészíti ki.

TÖRÖK Marianna: Stratégiai tervezés civil szervezetek számára. Készült az Egyesült Államokban, 1997-ben. (Életképes nonprofit szervezetek kialakítása)

A stratégiai gondolkodás és tervezés egy nonprofit szervezet működésének kulcskérdése. E kiadvány azt is megmutatja, hogy a tervezés nem feltétlen bonyolult folyamat, ha a hangsúly a megfelelő helyre kerül. Végigkíséri az olvasót a tervezés fázisain és szempontokat ad az értékeléshez is.

Újabb esély. A nők munkaerő-piaci reintegrációjának modellje. Szerkesztette: Szoboszlai Zsolt – Nagyné Varga Ilona. Szolnok, 2004. Esély Szociális Közalapítvány.

Szolnokon eredményesen befejeződött egy projekt, mely a negyven év feletti, illetve a gyermekgondozásból a munkaerőpiacra visszatérő nők reintegrációs lehetőségeit segítette .A kiadvány a Phare HUO104-02 számú „Lendület 2003-2004-Nők munkaerő-piaci reintegrációja” című kísérleti projekt teljes munkafolyamatát mutatja be, mely által újabb tapasztalatokkal gazdagodott a magyarországi szociálpolitika és a területi szociális munka módszertana, gyakorlata.

Utazás a nonprofit törvény körül. A közhasznú szervezetekről szóló törvény hátteréről és az eddigi tapasztalatokról. Bp. 1999. CTF Alapítvány.

E kötet nem kíván teljes körben foglalkozni a törvény értelmezésével, következményeivel, inkább pillanatképet vázol fel a törvényről gondolkodók és a törvény által érintettek dilemmáiról, kérdéseiről. Három tanulmányt tartalmaz. Ezek témái:
- a nonprofit szektor működésének elméleti háttere, a törvény koncepciója
- eddigi tapasztalatok a nonprofit törvényről
- praktikus tanácsok a törvénnyel kapcsolatosan leggyakrabban felmerült kérdések
megválaszolásában.

Üzleti adományozói adattár 1998. Szerk.: Sátor Balázs, Kapás Dorottya. Bp. 1999. Civil Társadalom Fejlődéséért Alapítvány.

A kötet célja, hogy a vállalatok adományozási politikájáról és gyakorlatáról szóló információk segítségével támogassa a nonprofit szervezeteket a versenyszférával való kapcsolattemetésben és az adományszervezésben. Egyben lehetőséget biztosít a vállalati szektor képviselőinek abban, hogy adataikat, adományozói preferenciáikat közzétehessék.

VARGA A. Tamás - VERCSEG Ilona: Közösségfejlesztés. Bp. 1998. Magyar Művelődési Intézet.
Ez a könyv az első nagyobb szabású kísérlet arra, hogy összefoglalja a magyar közösségfejlesztés mintegy 20 éves gyakorlatát és az annak hátterében meghúzódó elméleti megfontolásokat. A szerzők kísérletet tesznek arra, hogy megfogalmazzák a közösségfejlesztés, közösségszervezés, közösségi munka szakmai profilját. Megkísérlik kijelölni a társadalmi mozgástérnek azt az útját, amely a humán segítő szakmák közül csak a közösségfejlesztésé.

VARGA A. Tamás - VERCSEG Ilona: Település, közösség, fejlesztés. Tapasztalataink a helyi társadalmi-kulturális fejlesztésről. Bp.1991. Országos Közművelődési Központ Módszertani Intézete

"Ez a könyv a településszintű közösségi munka, a közösségszervezés, - fejlesztés első hazai törekvéseiből ad példákat, elemzést, szemléleti és módszertani alapot. A közösségfejlesztés vagy közösségszervezés települések társadalmi fejlesztését jelenti egy bátorító, informáló, kapcsolatszervező munka segítségével létrejövő önszervező közösségi hálózat által. Szándékunk szerint munkánk elsősorban nem tételes tanításra való, hanem a közösségi munkához szükséges szerves viszony, gondolkodásmód, magatartás érlelésére." A szerzők e gondolatokkal vezetik be könyvüket, mely két részből áll:
- Első könyv. Településszintű közösségi munka.
- Második könyv. Fejlesztési javaslatok Csenger és társközségei várossá válási folyamatához. A kiadványt válogatás zárja a közösségfejlesztéssel kapcsolatos irodalomról.

Városi drogstratégia 2003. Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. Szerk.: Juhász Béla Szilárd. Debrecen, 2003. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata.

A Debreceni Kábítóügyi Egyeztető Fórum két éve alakult meg állami, önkormányzati, civil és egyházi intézmények együttműködésével. A Fórum munkáját aktívan segítő szakemberek 2002-ben felmérést készítettek a drogprobléma elterjedéséről Debrecenben. E felmérés alapján készült el a Városi Drogstratégia és a hozzá kapcsolódó Akcióterv. E kiadvány a felmérés eredményeit és az elfogadott Drogstratégiát tartalmazza. A melléklet a Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagszervezeteit és a rehabilitációval foglalkozó szervezetek listáját közli.

VERCSEG Ilona: Közösség - Eszme és valóság - Bp.1993. Közösségfejlesztők Egyesülete /Parola füzetek/

E kiadvány a "közösség" fogalom elemzésére vállalkozott. E szónak erős értéktartalma van, e szóra épült a közösségfejlesztés szakma. A szerző hazai és külföldi teoretikusok definícióit is ismerteti, a közösség - fogalomnak óriási irodalma van. A kiadvány végén válogatott bibliográfia található a közösség elméletének tanulmányozásához.

VERCSEG Ilona: Közösségfejlesztő leckék kezdőknek és haladóknak. Bp. 2004. Közösségfejlesztők Egyesülete. / Parola füzetek/

Készült Varga A.Tamás-Vercseg Ilona: Közösségfejlesztés c. 1998-ban és 2001-ben /második, átdolgozott kiadás/ Budapesten, a Magyar Művelődési Intézetben megjelent könyve alapján, melynek a tanulmány kiegészített, átdolgozott és rövidített változata.
A közösségfejlesztés a mintegy száz évvel ezelőtt kialakult humán segítő szakma történetében keresheti gyökereit. Két tartóoszlopa a közösség értéke és a fejlődés fogalma. Témái:
- Kiindulások a közösségfejlesztés megértéséhez
- Közösségfejlesztési alapelvek
- Lépésjavaslatok. A közösségfejlesztési folyamat és a fejlesztői szerepek
- Munkamódok és módszerek

Frissítés: Debrecen, 2010. március 09.
Készítette: Dr. Vikárné Kéry Judit