A közösségi értékfeltárás jó gyakorlatai

A helyi értékek feltárása megerősítheti egy település közösségeit, lakosainak identitását és hozzájárulhat a település megtartó erejéhez. Az értékfeltárás jó gyakorlatairól tartott műhelymunka-beszélgetést a Nemzeti Művelődési Intézet Hajdú-Bihar Megyei Irodája 2018. október 17-én, Berettyóújfaluban, a Nadányi Zoltán Művelődési Központban.
A falukönyv-írás és a faluséta, mint módszerek az értékfeltárás hatékony eszközei lehetnek. Az előbbit Groskáné Piránszki Irén közösségfejlesztő, az utóbbit Katona Mária megyei módszertani referens mutatta be.

https://kozossegimuvelodes.hu/megyei-iroda-hir/a-kozossegi-ertekfeltaras...